Coaching en Begeleiding

 

Werkervaringen zijn in de regel krachtige leerervaringen. In de dagelijkse gang van zaken op de werkplek blijven die leerervaringen vaak impliciet en worden zij nauwelijks met collega's gedeeld. Individuele coaching en begeleide, thematische intervisie zijn begeleide leerprocessen waarbij  op een gestructureerde manier individueel of samen met collega's geleerd wordt van situaties, vragen en problemen in de dagelijkse werkpraktijk. Het gaat er daarbij om de eigen persoon, de eigen professionaliteit of de professionaliteit van het team verder uit te bouwen. Deelnemers brengen dan ook zelf individuele werkervaringen in die worden verkend aan de hand van professionele normen en standaards. Desgewenst worden daarbij ook de benodigde vaardigheden geoefend.