Individuele coaching EVV-ers/zorgcoordinatoren

Individuele Coaching

Bij individuele coachingstrajecten hanteert Bureau G&D een werkwijze die is gebaseerd op de methodiek van de Korte Oplossingsgerichte Coaching. De basisgedachte hierbij is dat voor iedere cliënt (de gecoachte) specifieke geïndividualiseerde oplossingen voor problemen het beste werken en dat ieder competent is om zijn/haar eigen problemen op te lossen. Deze oplossingen ontstaan door zinvolle vragen van de coach.

Tijdens de gesprekken wordt door het bespreken van de concrete werkpraktijk van de gecoachte aan de realisatie van de persoonlijke doelstellingen gewerkt die voorafgaand aan het traject zijn vastgesteld. Steeds worden praktijksituaties voorbereid en nabesproken, waarbij het uitspelen van de situatie tot de mogelijkheden behoort.

Doelgroep

Medewerkers in coordinerende functies (EVV-ers, zorgcoordinatoren).

Organisatie

Het begeleidingstraject omvat in principe vijf gesprekken van twee uur.

Na afloop van de vijf gesprekken vindt aan de hand van een rapportage een evaluatiegesprek plaats met de functionaris en zijn/haar leidinggevende.

Meer informatie

Voor verdere informatie over deze training kun je via de mail contact opnemen met Claudi Luijkx of je kunt bellen: 0416 - 651666.

 

 

 

 

Bureau G&D werkt bij individuele coaching van leidinggevenden onder meer samen met Cathelijn van Leeuwen, zie ook www.vanleeuwencoaching.nl