Intervisie onder begeleiding

Voor wie?

Teams en medewerkers in de gezondheidszorg.

Waarom 'Intervisie onder begeleiding' ?

"Ik doe soms dingen in mijn werk waar ik niet helemaal tevreden over ben. Of waar ik me niet lekker bij voel. Of waarbij ik me afvraag of ik het wel goed doe. Ik heb het daar wel eens over met collega's. Meestal gaan we er niet zo op door. Dat komt er gewoon niet van. Eigenlijk vind ik dat wel jammer omdat ik denk dat ik meer van anderen zou kunnen leren. Ik heb er behoefte aan om met anderen bepaalde werksituaties waar ik vragen bij heb of die ik lastig vind om mee om te gaan, eens écht door te nemen. Dat kan mij helpen om andere inzichten en oplossingen bij werksituaties onder de loep te nemen."

Door middel van dit begeleide intervisietraject kunnen werkervaringen wél leerervaringen worden. Onder begeleiding en volgens een gestructureerde methode bespreek je werksituaties met collega's of anderen. Je verkrijgt niet alleen mogelijke oplossingen voor ingebrachte situaties maar ook kunnen de andere deelnemers aan de intervisie elkaar beter gaan begrijpen.

Zo wordt bij deze begeleide intervisie ieders eigenheid en deskundigheid benut en verder ontwikkeld met als doel het bevorderen van de kwaliteit van het werk.

Wat leer je?

  • Je versterkt communicatieve vaardigheden.
  • Je leert te reflecteren op eigen en andermans werkervaringen.
  • Je gaat meerdere inzichten en gedragsalternatieven betrekken bij het eigen handelen in de beroepspraktijk.


Hoe werken we?

Je brengt zelf een thema of vraag in met betrekking tot je eigen functioneren in je werk. Een bijeenkomst wordt ingevuld met een werksituatie waarvan de deelnemer het eigen aandeel in intervisie wil bespreken om er verder mee te kunnen en er van te leren.
Tijdens de intervisiebijeenkomst wordt een werksituatie gekozen en deze wordt met elkaar volgens de methodiek van begeleide intervisie uitgewerkt.
De intervisie wordt begeleid door een intervisor van bureau G&D.

Met wie?

Intervisiegroepen zijn samengesteld met medewerkers/functionarissen met eenzelfde werkervaringachtergrond. Dit kan ook in teamverband zijn.
Een groep bestaat uit maximaal 8 deelnemers.

Hoe lang?

Een intervisietraject bestaat uit 6 bijeenkomsten van 2 uur.

Intervisoren

Claudi Luijkx

Kosten

Open inschrijving: € 395,-- per persoon.
Incompany: op basis van offerte.

Meer informatie

Voor meer informatie over Intervisie onder begeleiding kun je via de mail contact opnemen met de Claudi Luijkx,  c.luijkx@gdnet.nl

Je kunt ook bellen: 0416 - 651666.