Train de intervisor

Interne intervisoren

Het werken met interne intervisoren heeft een aantal voordelen ten opzichte van het werken met externe begeleiders:

  • kostenbesparing;
  • vergroten van de interne deskundigheid;
  • flexibele inzet;
  • behoud van medewerkers.

Inhoud

In dit leertraject verwerven medewerkers de vereiste competenties om in de eigen organisatie intervisiebijeenkomsten te begeleiden. Het leertraject bestaat uit twee delen.

Tijdens het eerste deel wordt gestart met het verwerven van de competenties middels het oefenen van de begeleidersol in de eigen leergroep die als intervisiegroep fungeert. Reflectie op de rol van de begeleider vindt plaats aan de hand van feedback van zowel de adviseur van bureau G&D als van de overige deelnemers.

Het tweede deel van het leertraject worden de intervisoren ingezet als begeleider van een intervisietraject binnen de eigen organisatie, waarbij de adviseur van G&D tijdens een aantal  bijeenkomsten als observator aanwezig is. In een begeleidingsgesprek tussen de intervisor en de adviseur van bureau G&D wordt na afloop van de bijeenkomst  aan de hand van het POP op de rol van de intervisor gereflecteerd.

Tijdens het tweede deel van het leertraject nemen de intervisoren tevens deel aan een eigen intervisietraject, waarbij de rol van intervisor rouleert. De adviseur van bureau G&D is hierbij als observator aanwezig en geeft feedback. 

Doelgroep

Medewerkers die binnen de eigen organisatie worden ingezet als begeleider van een intervisietraject.

Organisatie

Het leertraject wordt uitgevoerd in een samenwerking tussen Bureau G&D,  Van Leeuwen Coaching en Maria Hornman. Dit leertraject kan zowel in-company als op basis van open inschrijving worden georganiseerd.

Voor meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met bureau G&D tel. 0416 651666, gd@gdnet.nl of met  Maria Hornman 06 33175802, info@zorgprof.com. Download hier het artikel "de kracht van intervisie"