Trainingen

Trainingen Bureau G&D

 

Bureau G&D verzorgt een diversiteit aan trainingen voor verpleegkundigen, verzorgenden en voor managers in de zorg.

Een aantal trainingen richt zich op communicatieve vaardigheden, waarbij ingegaan wordt op thema's als onderhandelen, feedback, dialoog etc.

Bij andere trainingen staan zorginhoudelijke aspecten centraal (psychogeriatrie, palliatieve zorg, somatiek) of wordt ingegaan op coachingsvaardigheden.

Via het menu links krijgt u meer informatie over de inhoud en opzet van de diverse trainingen van Bureau G&D.