Leertraject feedback

"We werken als team al heel zelfstandig en hebben elkaar hard nodig. Het is alleen niet makkelijk om mijn collega elke keer weer aan te spreken omdat ze zich niet aan afspraken houdt. Ik weet niet meer hoe ik het aan moet pakken..."

"Mijn collega vertelde me dat ze zo fijn met me gewerkt had, omdat ik zo'n rust uitstraalde. Ik vond dat zo verrassend en fijn!!"

"Een paar collega's zijn de laatste maanden negatief over het werk, ik merk dat ik er zelf ook cynisch van wordt. Ik ga mee mopperen en dat wil ik eigenlijk niet!"

Voor wie?

Medewerkers in zorg en welzijn. Bij voorkeur niet uit hetzelfde team.

Waarom een leertraject "feedback"?

Goed feedback kunnen geven en ontvangen is belangrijk, met name wanneer je werkzaam bent in een zelforganiserend team. Het doel van feedback geven is dat men met en van elkaar blijft leren, zonder dat de relatie wordt verstoord. Helaas blijkt in de praktijk dat het voor velen nog niet zo gemakkelijk is om op een goede manier feedback te geven of te ontvangen. Naast feedback geven, is aanspreken ook een belangrijke vaardigheid voor medewerkers in een zelforganiserend team. Wilt u de samenwerking tussen teamleden beter laten verlopen? Dan zal dit leertraject daar een positieve bijdrage aan leveren. Om de vaardigheid feedback geven/ontvangen en aanspreken goed onder de knie te krijgen maken we bij het derde dagdeel onder meer gebruik van video-feedback. Daarbij filmen we een gesprek en blikken daar vervolgens op terug met de gespreksdeelnemers en medecursisten. Het biedt een realistisch beeld van eigen vaardigheden. Zowel verbale, als non-verbale communicatieaspecten kunnen er direct mee onder de aandacht worden gebracht.

Wat leer je?

Verspreid over drie dagdelen oefenen we stapsgewijs de belangrijkste vaardigheden in feedback en aanspreken. Na afronding van dit leertraject zijn de deelnemers in staat in hun werk op een juiste manier feedback te geven en/of aan te spreken. Ook hebben ze geleerd hoe ze feedback het beste kunnen ontvangen, zodat feedback wordt gezien als hulpmiddel om van te leren.

Programma

Het programma is gebaseerd op de belangrijkste kenmerken van feedback en aanspreken. We werken hierbij volgens het doelmatigheidsmodel van communiceren. Het leertraject bestaat uit 3 workshops en is als volgt opgebouwd:

  • Dagdeel 1: Het geven en ontvangen van feedback.De basiskenmerken van een effectief feedbackproces worden besproken en concreet geoefend
  • Dagdeel 2: Aanspreken. Oefenen in het aanspreken van een collega als deze zich niet aan afspraken houdt. Oefenen in hoe om te gaan met weerstand.
  • Dagdeel 3: Oefenen met video-feedback.Oefenen in praktijkvraagstukken aan de hand van video-feedback.


Wijze van leren

We werken op basis van het Waarderend Perspectief en besteden aandacht aan de kwaliteiten die de deelnemers al bezitten en vaardigheden die nog verder te ontwikkelen zijn. Juist in het maken van de verbinding tussen de cursist, de werkcontext, de organisatie en de trainer zijn wij sterk. We zien de praktijk als de meest krachtige leeromgeving. De cursist gebruikt voortdurend eigen ervaringen en vraagstukken uit de eigen werksituatie om met en van elkaar te leren. Audiovisueel leermateriaal zal een belangrijke rol spelen, zodat deelnemers zicht krijgen op hun eigen manier van communiceren in een feedbackgesprek en daarvan leren. Daarnaast maken de cursisten praktijkopdrachten om concreet te oefenen met het geven/ontvangen van feedback.

Certificaat

Na het volgen van het leertraject krijgen de cursisten een certificaat van Bureau G&D.

Kosten

Open inschrijving: € 275,-

Incompany: op basis van offerte.

Wij kunnen dit leertraject aanbieden zonder BTW.

Voor meer informatie over deze training kun je mailen met Claudi Luijkx of je kunt bellen: 0416 - 651666.