Na- en bijscholing 'Omgaan met psychiatrische problematiek in de ouderenzorg'

Binnen de thuiszorg, verzorgings-en verpleeghuiszorg  krijg je als zorgprofessional steeds vaker te maken met cliënten/ bewoners met complex en onbegrepen gedrag. Vaak heeft dit gedrag te maken met onderliggende psychische of psychiatrische problematiek.Wil je je verder verdiepen in de verschillende psychiatrische stoornissen en zoek je naar handvatten daarmee om te gaan en het mentaal welbevinden van zowel de cliënt/bewoner als zijn naaste te bevorderen? Dan is de nascholing “Omgaan met psychiatrische problematiek” een prima hulpmiddel om je daarin te ontwikkelen!

Voor wie?

• Gediplomeerde verzorgenden niveau 3 en verpleegkundigen niveau 4 met een aanvullende opleiding GVP/ EVV

Wat leer je?

Als deelnemer leer je:
- oorzaken en achtergronden van psychiatrische aandoeningen en het daaruit voortkomende gedrag van de bewoner/cliënt, beter te begrijpen.
- het analyseren van factoren die dit gedrag veroorzaken, in stand houden, doen toe of afnemen.
- jouw eigen gedrag hier op af te stemmen ten behoeve van het mentaal welbevinden van de bewoner/cliënt.om te gaan met naasten die (mogelijk door langdurige overbelasting) zelf psychische klachten hebben ontwikkeld.
- een coachende rol te vervullen in relatie tot collega’s.

Wat gaan we doen?

Programma:

Dag 1: Introductie & verdieping in stemmingsstoornissen
• Eigen leerwensen en -doelen
• Visie op psychische klachten en psychiatrische stoornissen
• Stemmingsstoornissen, achtergronden en oorzaken
• Gedrag in relatie tot verschillende ziektebeelden
• Uitingen in gedrag• Benaderingswijzen en communicatie.
Dag 2: Angststoornissen en Psychotische stoornissen
• Achtergronden en oorzaken
• Gedrag in relatie tot verschillende ziektebeelden
• Uitingen in gedrag• Benaderingswijzen en communicatie.
Dag 3: Persoonlijkheidsstoornissen
• Achtergronden en oorzaken
• Gedrag in relatie tot verschillende ziektebeelden
• Uitingen in gedrag
• Benaderingswijzen en communicatie.
Dag 4: De bewoner/ cliënt en zijn naasten

• Psychische klachten bij de naasten
• Achtergronden en oorzaken
• Jouw coachende rol naar collega’s en naasten
• Extra verdieping op…..
• Afsluiting en evaluatie.

Start nascholing open inschrijving:

Data open inschrijving:
De volgende groep start in september.
De data zijn: 24 september, 22 oktober, 12 november, 10 december 2018.
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

Hoe werken we?

We werken vanuit waarderend perspectief en zien de praktijk als de meest krachtige leeromgeving. Je gebruikt voortdurend eigen ervaringen en vraagstukken om met en van elkaar te leren. We combineren dit met het verwerven van inhoudelijke kennis en inzicht. Het leerproces wordt ondersteund door het werken in de webbased leeromgeving van Bureau G&D.

Hoe lang?

Het leertraject bestaat uit 4 trainingsdagen. Tussen de trainingsdagen werken de deelnemers aan praktijkopdrachten. Deze praktijkopdrachten worden besproken met een interne begeleider van de organisatie.

Trainer

Annemarie Schrijnemakers.

Kosten, locatie, deelnemers

Kosten: open inschrijving € 750,-- inclusief lunch en reader. Incompany: op aanvraag maken wij een offerte.
Onze leertrajecten zijn BTW-vrij.
Locatie: open inschrijving in Tilburg, incompany in uw organisatie.
Aantal deelnemers: minimaal 10, maximaal 15 deelnemers.
Certificaat: na het volgen van het leertraject krijg je een certificaat van Bureau G&D.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annemarie Schrijnemakers via a.schrijnemakers@gdnet.nl of 06-36011673.