Vakbekwaam indiceren en organiseren

Voor wie?

De inhoud en aanpak zijn afgestemd op (wijk)verpleegkundigen, HBO opgeleid of studerend voor. In overleg kan worden gekeken op welke wijze MBO-verpleegkundigen op hun rol kunnen worden voorbereid.

Wat leer je?

Je leert domein-overstijgend te kijken en te indiceren waardoor de cliënt op een gezonde, verantwoorde en efficiënte wijze thuis kan blijven wonen en de benodigde ondersteuning krijgt. Je leert inzicht te verwerven voor de wijk waar je werkzaam bent, waaronder de sociale kaart en aanwezige dienst - en hulpverlening.

Wat gaan we doen?

Dag 1: Veranderingen 2015: WAT?

 • Welkom en kennismaken
 • Inleiding in hervormingen in de langdurige zorg (normenkader V&VN)
 • Wat doen we al, wat is nieuw?
 • "Omdenken": een nieuwe mindset? (zelfredzaamheid, familieparticipatie en de inzet van professionele zorg)
 • Zicht op sociale kaart, wijkanalyse en de mogelijkheden van het sociale domein in de wijk
 • Evaluatie en afsluiting


Dag 2:
Indiceren en organiseren van zorg in de wijk: HOE?

 • Welkom en terugblik
 • Klinisch redeneren; opfrissen en concreet oefenen in methodisch werken  i.r.t. klinisch redeneren: (6 stappen model)
 • Eigen regie, eigen kracht
 • Participatie
 • Professionele zorg
 • Oefenen in indicatiestelling en verslaglegging volgens afspraken 2015/2016
 • De (wijk-)verpleegkundige overdracht (volgens V&VN standaard)
 • Evaluatie en afsluiting


Dag 3:
In gesprek met cliënt, diens systeem en het sociale domein.

 • Welkom en terugblik
 • Inleiding in motiverende gesprekvoering: "ontzorgen"
 • Basisprincipes: Aansluiten en doorschakelen;  Opbouw gesprek; Open vragen, reflecteren
 • Omgaan met weerstand, schaalvragen, verandertaal, commitmenttaal
 • Integraal oefenen met cotrainer en/of acteur
 • Evaluatie en afsluiting


Hoe werken we?

We gaan uit van inhoudelijke kennis en inzicht en combineren dat met praktijk casuïstiek. Juist in het maken van de verbinding tussen de cursist, de werkcontext, de organisatie en de trainer zijn wij sterk. Bijeenkomsten worden afgewisseld met opdrachten die via de webbased gendacademie worden aangeboden en gemaakt.

Hoe lang?

Duur: 3 trainingsdagen.

Indien u alle trainingsdagen heeft gevolgd en de opdrachten heeft afgerond ontvangt u een certificaat.
Dit leertraject is (voor HBO-V-ers) geaccrediteerd in het V&VN register voor 18 punten.

Kosten, locatie, deelnemers

Dit leertraject wordt zowel incompany als via open inschrijving georganiseerd. Op aanvraag maken wij een offerte.
Kosten open  inschrijving € 590,-.
Onze leertrajecten kunnen wij BTW vrij aanbieden.

Locatie: Bureau G&D in Waalwijk, omgeving Utrecht of in uw organisatie. Aantal deelnemers: maximaal 12.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bureau G&D: tel. 0416 651666 of e-mail Claudi Luijkx c.luijkx@gdnet.nl