Versterken relatie met naasten in de ouderenzorg

Voor wie?

Medewerkers in de langdurige ouderenzorg en welzijn.

Waarom een leertraject Versterken van rol en relatie naasten

"Familie is zo belangrijk voor de bewoner, maar hoe zorg ik er voor dat ze zich meer betrokken voelen?"
"Ik heb het soms drukker met een aantal familieleden dan met de bewoners..."
"We doen niet snel goed, volgens de dochter van Mw. Winkel..."
"Hoe kan ik familie beter ondersteunen. Ik zie dat ze het zwaar hebben maar is het mijn taak wel om hier iets in te doen?"

We hebben het leertraject "Versterken rol en relatie van naasten" ontwikkeld omdat we bijna dagelijks van verzorgenden en verpleegkundigen horen dat er grote behoefte is aan praktische handvatten hoe om te gaan met familieleden en naasten. Medewerkers in de zorg zijn van oudsher niet gewend om de naasten van de bewoner vanaf dag één te betrekken in het wonen, welzijn en zorg. Een relatie aangaan met de naasten, zicht krijgen op wat zij willen/kunnen vraagt het benodigde inzicht en vaardigheden en geeft soms nieuwe dilemma's. Wat doe je als familie aangeeft niets te willen betekenen? Wat doe je als familie wensen heeft voor een bewoner terwijl jij ziet dat de bewoner dat niet prettig lijkt te vinden? Wat doe je als familie zich met het leven van alledag gaat "bemoeien" en zelfs de zorg voor andere bewoners op zich gaat nemen? Tevens zien we een maatschappelijke ontwikkeling die de betrokkenheid en participatie van naasten stimuleert. Dit alles vergt het toerusten van medewerkers in de zorg waarbij ze handvatten krijgen en de nodige vaardigheden ontwikkelen om de rol en relatie met de naasten te kunnen versterken.

Wat leer je?

De deelnemer krijgt inzicht in de betekenis van de zorgtriade en achtergronden over relaties in familie-systemen. Verspreid over drie dagen oefenen we stapsgewijs de belangrijkste vaardigheden in gespreksvoering met familie en naasten. Na afloop van dit leertraject zijn de deelnemers in staat om op een juiste manier het gesprek aan te gaan met naasten, zonder oordeel, met aandacht voor ieders rol en deskundigheid. De deelnemer is zich daarbij bewust van de diverse rouwfasen bij de naasten en kan hierin anticiperen en ondersteunen.

Programma

De vogende thema's komen aan de orde, waarbij we voortdurend de theorie verbinden aan praktische vraagstukken:

 • Achtergronden over relaties in families
 • Zorgtriade; afstemmen, afspraken en wensen/verlangens uitwisselen
 • In gesprek met naasten: oefenen van
   o contact maken (verbaal/ non verbaal)
   o zonder oordeel
   o rolerkenning
   o draagkracht - draaglast
 • Rouwfasen
 • Inzet deskundigheid/ expertrol
 • Rolverandering verzorgende in relatie tot de naasten


Wijze van leren

Tijdens het leertraject hanteren we veel actieve werkvormen (o.a. oefengesprekken, filmpjes, onderwijsleergesprekken, observatieopdrachten, discussies) en werken we met eigen praktijkvoorbeelden. Na afloop van iedere dag geven we praktijkopdrachten mee zodat je actief kan oefenen met de opgedane kennis en vaardigheden.

Duur en kosten

Het leertraject omvat 6 dagdelen.
De kosten bij open inschrijving bedragen € 545,-.
Incompany leertrajecten op basis van offerte.

Planning

Bij voldoende belangstelling wordt in overleg een planning gemaakt.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze training kun je mailen met Annemarie Schrijnemakers of je kunt bellen: 0416 - 651666.