Zelforganiserende teams: samenwerking

Voor wie?

Medewerkers in de sector Zorg en Welzijn

Waarom?

" Enkele collega's doen en zeggen soms dingen waar ik moeite mee heb. Ik zeg daar wel eens wat van, maar het blijft toch hetzelfde. Het maakt eigenlijk niet uit of ik er wat van zeg. We zijn gewoon verschillend."
" Laatst hebben we in een teambespreking afspraken gemaakt. Nu, twee weken later, blijkt dat niet iedereen zich daar aan houdt. Dat gaat bij ons in het team heel vaak zo."
"Ik ben nog niet zo lang in het team. Als andere teamleden het ergens over hebben dan durf ik me er niet in te mengen, terwijl ik eigenlijk best ideeën heb. Ik durf dat niet zo goed".

Werken in en met een zelforganiserend team betekent dat je een gezamenlijke opdracht hebt waar ieder teamlid een bijdrage aan levert. In deze training krijgt de cursist zicht op wat ze kan doen in het doelmatig communiceren met andere teamleden. Juist in een zelforganiserend team is het van belang dat de medewerkers communicatief vaardig zijn om voorkomende vraagstukken met elkaar constructief te kunnen bespreken. Deze training richt zich nadrukkelijk op teamontwikkeling in relatie tot het versterken van communicatieve vaardigheden.

Wat leer je?

  • Inzicht in de ontwikkeling (fasen Tuckman) en dynamiek van het team waar men in werkt.
  • Inzicht in de eigen manier van communiceren en in wat je kan doen om een bepaald effect te bereiken.
  • Je krijgt verdiepend inzicht in de wijze waarop jij in het team je bijdrage nu levert (divers rollen) en hoe deze bijdrage verder te ontwikkelen.

 

Wat gaan we doen?

Het programma is thematisch opgebouwd. Ieder thema kent zowel een theoretische als praktische uitwerking. Tijdens de bijeenkomst oefenen we in doelmatig communiceren.
 Thema's:
 · Fasen van teamontwikkeling
 · Doelmatigheidsmodel voor teams: aanspreken en feedback geven
 · Dialoogvaardigheden
 · Mentale modellen en overtuigingen
 · Problemen en vraagstukken; hoe gaan we hier als team mee om?
 · Kernkwaliteiten: kwaliteiten zien en effectief inzetten
 · Borgen van vakbekwaamheid en het verdelen van taken

Hoe werken we?

In de training wordt gewerkt met praktijksituaties van de deelnemers en het team als geheel. We werken afwisselend met korte inleidingen en interactieve werkvormen. Door te werken aan de (team-)opdrachten en oefeningen tijdens de bijeenkomsten leer je van eigen en andermans ervaringen. Je ontvangt van de trainer gerichte feedback. Voorafgaand aan de bijeenkomst werk je aan een opdracht in je eigen werkpraktijk.

Hoe lang?

De training duurt 6 dagdelen. Bij voldoen aanmeldingen wordt in onderling overleg een planning gemaakt.

Trainers

Diverse trainers Bureau G&D.

Kosten

Open inschrijving: € 545,- per persoon
Incompany: op basis van offerte.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze training kun je mailen met Annemarie Schrijnemakers of je kunt bellen: 0416 - 651666.