Nieuw! Opleiding Geriatrische Revalidatie zorg

Verzorgende GRZ

De geriatrische revalidatiezorg is volop in ontwikkeling. Er is sinds kort een landelijk beroepscompetentieprofiel ontwikkeld, dat we in de GRZ opleiding hebben uitgewerkt. Een Verzorgende GRZ dient zeer communicatief, alert, deskundig en daadkrachtig op te kunnen treden en zich flexibel op te kunnen stellen in steeds nieuwe situaties. Daarbij samenwerkend met de cliënt en diens naasten.
De verzorgende GRZ is onderdeel van het multidisciplinair team van behandelaren en andere zorgmedewerkers dat de cliënt begeleidt bij de revalidatie. Onderdeel van haar functie is dan ook om relevante gegevens te verzamelen en te delen met collega's in het team ten behoeve van het revalidatieproces van cliënten.

Voor meer info klik hier.

Terug naar overzicht