Onderzoek en advies

 

Bureau G&D heeft specialisten op diverse gebieden. U moet daarbij onder meer denken aan:

  • Dementia Care Mapping, waarbij we de situatie van pg bewoners in beeld brengen vanuit het perspectief van de bewoner. Op basis daarvan geven we adviezen over de te ondernemen stappen.
  • Leren en opleiden binnen zorgorganisaties of de afstemming tussen zorg en onderwijs. Voor de inrichting van de infrastructuur van uw organisatie om het leren en opleiden zo optimaal mogelijk te laten verlopen maken wij een analyse van uw organisatie, brengen advies uit en begeleiden zo nodig de implementatie. Ook kunnen wij de benodigde competenties voor uw functies in kaart brengen. U kunt uw intern scholingsbeleid versterken met onze webbased applicatie Signaleer.nl
  • Het analyseren van de huidige en de benodigde formatie binnen uw organisatie. Rekening houdend met de zorg- en begeleidingsvraag en het basisdienstenpatroon op afdelingsniveau brengen wij advies uit over de huidige en de benodigde formatie voor uw organisatie. Daarbij is het ook mogelijk om scenarios voor strategische personeelsplanning op te stellen.U kunt daarbij gebruik maken van de webbased applicatie ZorgFormat.


Uw formatieplaatsenplan met

 


Competentiemanagement

met behulp van