Formatieplaatsenplan

Komen de volgende vragen u bekend voor:

 

  • wat betekent ons nieuwe zorgaanbod voor de personeelsformatie?
  • is de formatie die wij nodig hebben betaalbaar?
  • kunnen we in de teams ook helpenden of sociaal-agogische personeel inzetten?
  • wat is voor ons een verantwoorde vorm van functiedifferentiatie?
  • voor hoeveel leerlingen moeten we capaciteitsafspraken maken met ROC of Hogeschool?
  • hoe snel kunnen we het nieuwe formatieplaatsenplan realiseren?

Bureau G&D brengt het antwoord voor en met u in beeld, waardoor u op strategisch en tactisch niveau uw capaciteitsplanning en opleidingsbeleid kunt onderbouwen en toetsen aan de financiele randvoorwaarden. Onze ondersteuning kan bestaan uit een kort adviestraject of uit een langer traject, dat meer op draagvlak is gericht.

Daarbij maken we gebruik van ZorgFormat. ZorgFormat is ontwikkeld door Bureau G&D,  Bureau de Bok en PFC. Zie ook www.zorgformat.nl

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
drs. Martin Gloudemans
tel. 0416 651666
e-mail: m.gloudemans@gdnet.nl