Klem tussen werk en prive

Dubbele posities werkers in de zorg. Klem tussen werk en privé 

Een werknemer die regelmatig een dagje ziek is; soms met wallen onder haar ogen op het werk verschijnt en tijdens het werk privé telefoontjes krijgt van het thuisfront; De altijd zo betrokken verzorgende die nu om niets in huilen uitbarst, prikkelbaar is naar cliënten en collega’s; De manager die wel erg laat in de avond mailtjes stuurt vanuit thuis. Allemaal signalen die kunnen duiden op een disbalans tussen werk en privétaken.

Enige cijfers

De sector Zorg en Welzijn telt ongeveer 16.000 organisaties en er werken 1,35 miljoen werknemers. Het gemiddeld ziekteverzuim ligt met 5,2 % boven het landelijk gemiddelde. Oorzaken van ziekteverzuim liggen op divers vlakken, maar hebben in elk geval deels te maken met de dubbele positie waarin veel werkenden zich bevinden. In de zorgsector combineren 1 op de 4 werknemers werk met mantelzorg! ( In andere sectoren is dat 1 op de 8). Gemiddeld besteden zij 17 uur per week aan mantelzorgtaken (meer dan twee werkdagen!). Van hen voelt bijna de helft zich overbelast en ervaart problemen met de combinatie van werk en zorgtaken. Vrouwen (61%) verrichten vaker mantelzorgtaken dan mannen. Dat betekent dat in de zorgsector waarin veel vrouwen werken, meer werknemers mantelzorgtaken hebben. Ook kent deze sector relatief veel oudere werknemers, die vaker met mantelzorg te maken krijgen dan sectoren waarin meer mannen en/of jongeren werken, zoals reclamebureaus of ICT-bedrijven. Daarbij maakt 45% van de werknemers deze dubbele belasting niet bespreekbaar op de werkvloer als dat nodig is.

Ontwikkelingen

De invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft tot gevolg dat een groter beroep wordt gedaan op mensen in de omgeving van de zorgbehoeftige. Hierdoor zal het aantal mensen met mantelzorgtaken dus toenemen. Werknemers die in de zorg werken en daarnaast mantelzorgtaken op zich nemen lijken gemangeld te worden door de zorg die voor hen 24 uur per dag duurt. Daarbij gaat het niet alleen om het praktische zorgen, maar vooral ook de kopzorgen die de gedachten beheersen. Willen we de zorg gezond houden dan moeten we anticiperen op deze ontwikkeling.

Bureau G&D

Bureau G&D is een opleidings- en adviesbureau dat organisaties ondersteunt bij vernieuwings- en veranderingsprocessen in zorg, welzijn en het daaraan gerelateerde beroepsonderwijs. Wij geven samen met onze opdrachtgevers handen en voeten aan vernieuwende gezichtspunten die zijn gericht op het verbeteren van de zorgverlening, het werken en opleiden binnen organisaties.

Graag gaan we met u in gesprek over hoe we u kunnen ondersteunen in uw streven uw werknemers gezond, gemotiveerd en duurzaam inzetbaar te houden. Neem daarvoor contact op met Annemarie Schrijnemakers. Tel 0416 651666 of a.schrijnemakers@gdnet.nl