Vraaggerichte zorg

Het invoeren van bewonersgerichte of vraaggerichte zorg is op dit moment een belangrijk item voor veel zorgorganisaties.
In de praktijk blijkt dit veranderingsproces niet eenvoudig te zijn. Vraaggericht werken betekent nogal wat voor de medewerkers en de cultuur van de organisatie. Vaste - vaak aanbodgerichte - routines, afspraken en gewoontes in het zorgproces moeten zichtbaar worden gemaakt en ter discussie worden gesteld.
Van het management en vooral van het operationeel management wordt verwacht dat zij in het veranderingsproces een sturende, stimulerende en ondersteunende rol spelen.

Bureau G&D biedt u ondersteuning bij alle fasen van het verandertraject naar meer vraaggerichte zorg.

Wij zien deze verandering als een collectief leerproces, dat in diverse fasen verloopt. Voor elke fase hebben wij een ondersteuningsaanbod ontwikkeld:

  • Bij de startfase: het maken van een organisatie-analyse, het voorbereiden en begeleiden van een werkconferentie en/of het opstellen van een projectplan.
  • Bij de voorbereidende fase: het opstellen van beslisdocumenten en het opstellen van competentieprofielen¬†toegespitst op vraaggerichte zorg, een leertraject coachend leidinggeven.
  • Bij de realisatiefase: diverse leertrajecten voor medewerkers, o.a. methodisch werken, communicatieve vaardigheden, onderhandelingsvaardigheden, interdisciplinair samenwerken.
  • Bij de doorvoeringsfase: coaching van evv-ers, teamleiders, intervisie, teamontwikkeling, afdelingsgebonden ondersteuning.
  • Bij de evaluatiefase: het organiseren en begeleiden van het evaluatieproces, o.a. het opstellen van toetsingscriteria en het opstellen van eindrapportages.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Claudi Luijkx
tel. 0416 651666
e-maill:  c.luijkx@gdnet.nl