DCM, onderzoek naar het welbevinden van mensen met dementie

DCM  Principes

Rond 1985 benoemde Prof. Tom Kitwood ( Universiteit van Bradford, UK) de vijf belangrijkste behoeften van mensen met dementie. In de mens-gerichte benadering ( Kitwood 1997) is compassie voor de mens met dementie gekoppeld aan hoogwaardige zorg voor alle noden en behoeften als troost en bemoediging, identiteit, geborgenheid, zinvol zijn en erbij horen. De positieve mens-gerichte benadering geeft mensen met dementie bestaanswaarde, ziet hen als individu met perspectief en ondersteunt hun noden en behoeften op psychologisch en relationeel niveau. Kitwood ontwikkelde met zijn Bradford Dementia Group een instrument om welbevinden  te meten: DCM, Dementia Care Mapping. Sinds 1991 wordt DCM in Engeland toegepast en door middel van wetenschappelijk onderzoek gevolgd en gevalideerd. Inmiddels is DCM internationaal in tenminste 24 landen in gebruik.

DCM methode

DCM is een methode om systematisch informatie te verzamelen omtrent de wereld waarin de mensen met dementie zich bevinden.
Een observatie, bijvoorbeeld op een wooneenheid, vindt plaats op een doorsnee dag en duurt een aantal uren. Zes tot acht personen kunnen gelijktijdig geobserveerd worden. In tijdframes van 5 minuten wordt nauwkeurig vastgelegd welke gedragingen en bewegingen bewoners laten zien, gecombineerd met de stemmingsuitdrukking en de mate van betrokkenheid bij de bezigheid of omgeving.
Interventies door zorgprofessionals worden eveneens systematisch maar anoniem genoteerd, uitgaande van de mate van tegemoetkoming aan de basisbehoeften. Dit levert direct op de praktijk gebaseerde feedback.

DCM in uw organisatie? 

Een voorbeeld van de aanpak met behulp van DCM vindt u hier.

Interesse? Neem dan contact op met Lidwien Kroon, tel.  0416 651666