Onderzoek sociale steun

Sociale steun scan van G&D

Bureau G&D maakt sociale-steun-profielen van teams. Met deze profielen brengen we de door medewerkers ervaren sociale steun in beeld en laten we zien welke ondersteuning medewerkers daadwerkelijk als steun ervaren en welke ondersteuning geen of zelfs negatieve effecten heeft. Op basis van dit inzicht is het mogelijk gerichte acties uit  te zetten, die een bijdrage kunnen leveren aan het terugdringen van ziekteverzuim.

Waarom? Sociale steun en ziekteverzuim

Het langdurig ziekteverzuim in de zorg stijgt. Toenemende werkdruk en stress worden hiervoor als belangrijke oorzaken gezien. Een van de actiepunten om hier iets aan te doen is het beïnvloeden hoe medewerkers met stress omgaan. Onderzoek toont consistent aan dat sociale steun er voor zorgt dat mensen beter om kunnen gaan met stress. Eveneens is aangetoond dat mensen die sociale steun ontvangen minder snel ziek worden en sneller herstellen, vergeleken met mensen met minder sociale steun. Het faciliteren van goede sociale steun kan dus belangrijk zijn bij het terugdringen van ziekteverzuim.

Wat is sociale steun?

Sociale steun omvat de manier waarop sociale netwerken en relaties benut worden in situaties en gebeurtenissen, waar dat nodig is. Denk hierbij aan ondersteuning als een luisterend oor bieden, een praatje maken, complimenten geven, om advies vragen, advies geven, troosten, feedback geven op gedrag, maar ook praktische hulp bieden. Opvallend is dat de ervaring dat er voldoende/passende sociale steun is, belangrijker is dan de daadwerkelijke hoeveelheid sociale steun. Overigens kan sociale steun ook negatief ervaren worden, bijvoorbeeld goed bedoeld advies dat als bemoeienis ervaren wordt. De positieve of negatieve ervaring van sociale steun bepaalt dan ook of de sociale steun als respectievelijk stressverminderend of stressversterkend werkt. Het is dan ook van belang om de door medewerkers ervaren sociale steun in beeld te brengen als het gaat om het terugdringen van ziekteverzuim. Dat kan met de sociale steun scan van G&D.

De sociale steun scan toepassen in uw organisatie?

Voor meer informatie en/of het toepassen van de sociale steun scan in uw organisatie kunt u contact opnemen met Mathijs Gloudemans of Cantal van Vliet

tel. 0416 651666

e-mail: mj.gloudemans@gdnet.nl, c.vanvliet@gdnet.nl