Strategische personeelsplanning (ZorgFormat)

Komen de volgende vragen u bekend voor ?

  • wat betekent ons nieuwe zorgaanbod voor de personeelsformatie?
  • is de formatie die wij nodig hebben betaalbaar?
  • kunnen we in de teams ook helpenden of sociaal-agogische personeel inzetten?
  • wat is voor ons een verantwoorde vorm van functiedifferentiatie?
  • voor hoeveel leerlingen moeten we capaciteitsafspraken maken met ROC of Hogeschool?
  • hoe snel kunnen we het nieuwe formatieplaatsenplan realiseren?

Bureau G&D brengt het antwoord voor en met u in beeld, waardoor u op strategisch en tactisch niveau uw capaciteitsplanning en opleidingsbeleid kunt onderbouwen en toetsen aan de financiele randvoorwaarden. Daarbij maken we gebruik van ZorgFormat.

ZorgFormat is ontwikkeld door Bureau G&D,  Bureau de Bok en PFC. Zie ook www.zorgformat.nl

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Martin Gloudemans
e-mail: m.gloudemans@gdnet.nl