Versterken van de stressbestendigheid in teams

Versterken van de stressbestendigheid in teams

Het ziekteverzuim in de zorg stijgt. Toenemende werkdruk en stress worden hiervoor als belangrijke oorzaken gezien. Een vaak onderbelicht element in deze stress en ervaren werkdruk is de onderlinge sociale steun. Onderzoek toont consistent aan dat adequate sociale steun er voor zorgt dat mensen beter om kunnen gaan met stress. Eveneens is aangetoond dat mensen die sociale steun ontvangen minder snel ziek worden en sneller herstellen, vergeleken met mensen met minder sociale steun. Het faciliteren van goede sociale steun kan dus belangrijk zijn bij het versterken van de stressbestendigheid in teams en het terugdringen van ziekteverzuim.

Hoe? 

Bureau G&D maakt sociale steun analyses van teams. Met deze analyses brengen we de door medewerkers ervaren sociale steun in beeld en laten we zien welke ondersteuning medewerkers daadwerkelijk als steun ervaren en welke ondersteuning geen of zelfs negatieve effecten heeft. Op basis van dit inzicht is het mogelijk gerichte acties uit te zetten, die een bijdrage kunnen leveren aan de stressbestendigheid van medewerkers.

Wat is sociale steun?

Sociale steun omvat de manier waarop sociale netwerken en relaties benut worden in situaties en gebeurtenissen, waar dat nodig is. Denk hierbij aan ondersteuning als een luisterend oor bieden, een praatje maken, complimenten geven, om advies vragen, advies geven, troosten, feedback geven op gedrag, maar ook praktische hulp bieden. Opvallend is dat de ervaring dat er voldoende/passende sociale steun is, belangrijker is dan de daadwerkelijke hoeveelheid sociale steun. Overigens kan sociale steun ook negatief ervaren worden, bijvoorbeeld goed bedoeld advies dat als bemoeienis ervaren wordt. De positieve of negatieve ervaring van sociale steun bepaalt dan ook of de sociale steun als respectievelijk stressverminderend of stressversterkend werkt. Het is daarom van belang om de door medewerkers ervaren sociale steun in beeld te krijgen als het gaat om het versterken van stressbestendigheid van medewerkers en het terugdringen van ziekteverzuim. Dit kan met een sociale steun analyse van G&D.

Wilt u meer weten?

Voor meer informatie en/of het toepassen van de sociale steun analyse in uw organisatie kunt u contact opnemen met Mathijs Gloudemans

tel. 0416 651666

e-mail: mj.gloudemans@gdnet.nl