Dementia Care Mapping (DCM)

Het welbevinden van bewoners in beeld met Dementia Care Mapping (DCM)

Met DCM krijgt u zicht op de wereld waarin mensen met dementie zich bevinden. DCM gaat uit van de persoonsgerichte zorgvisie en ziet gedrag als uitingsmiddel of poging van mensen met dementie om te communiceren met hun omgeving. DCM zet de schijnwerper op dit gedrag, door het heel nauwkeurig te volgen en vast te leggen. Daarmee kunt u de communicatie van uw bewoners met hun omgeving beter begrijpen en beter inspelen op wat zij nodig hebben om zich mens te voelen.

G&D kan uw organisatie ondersteunen door het toepassen van DCM. Bekijk hier de flyer voor informatie over onze aanpak.