Lees over onze DCM activiteit bij Raffy in "Zorg voor Beter"

Raffy, woonzorgcentrum voor Indische en Molukse ouderen, maakte in twee jaar tijd met begeleiding van Bureau G&D een intensief leertraject door in persoonsgerichte zorg. Een objectieve meting met Dementia Care Mapping liet zien dat het welbevinden significant is verbeterd. Hoe gingen zij te werk?

Lees het artikel in "Zorg voor Beter":  https://www.zorgvoorbeter.nl/nieuws/persoonsgerichte-zorg-dementie-observatie

 

Nieuws