Summacollege, G&D en Educared gaan samen flexibele opleiding Helpende ontwikkelen


Het samenwerkingsverband heeft subsidie ontvangen vanuit de regeling Flexibel Beroepsonderwijs

We hebben de ambitie om een flexibel, gepersonaliseerd, maatwerk traject te herontwerpen en te moderniseren in de derde leerweg voor de opleiding Helpende Zorg en Welzijn. De opleiding zal bestaan uit vier eigenstandige, certificeerbare modules. Daartoe worden de volgende deelprojecten uitgevoerd:

  1. Aanpak voor het valideren van ervaring en leren in de beroepspraktijk;
  2. Flexibele opleiding voor volwassen Helpende Zorg en Welzijn;
  3. Begeleidingsmodel flexibel onderwijs;
  4. Advies en een examentool voor ontwerpen examens passend bij flexibel onderwijs.