+ Verpleegtechnische handelingen

 

Blijf bekwaam voor het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen.

Ben jij als verzorgende IG of verpleegkundige werkzaam in de zorg, dan is het van belang om je bekwaamheid voor de uitvoering van verpleegtechnische handelingen op peil te houden. In deze training gaan we in op de veel voorkomende verpleegtechnische vaardigheden in de ouderenzorg en de thuiszorg.

De training is bedoeld voor verzorgenden IG en verpleegkundigen die werkzaam zijn in de zorg voor ouderen of in de thuiszorg. Ook ZZP-ers kunnen deelnemen aan deze training.

 

Opbouw

De training omvat drie lesdagen en een toetsdag. De groep bestaat uit maximaal 7 personen, waardoor er voldoende mogelijkheid is om goed te oefenen. Bij het begin van de training ontvang je het lesmateriaal.

De vaardigheden worden aangeleerd en getoetst op basis van de Vilansprotocollen. Aan de hand van praktijksituaties wordt er ingegaan op de onderliggende theorie en wordt in het skillslab van G&D geoefend met de vaardigheden.

Lesdag 1: Medicatie, injecteren

Medicatie toedienen, injecteren (IM, SC), insuline toedienen, Venflon SC, bloedsuiker meten, zuurstof toedienen.

Lesdag 2: Katheteriseren, stomazorg en sondevoeding/sonde

Katheteriseren man/vrouw, suprapubisch katheter verzorgen/verwisselen, blaasspoelen, stomazorg, neus/maagsonde verzorgen/inbrengen, G-tube/Mickeybutton verzorgen/verwisselen, sondevoeding toedienen. (Verwisselingen zijn verpleegkundige handelingen).

Lesdag 3: Wondzorg, zwachteltechniek

Typen wonden, fasen van wondgenezing, wondzorg, ACT zwachtelen.

Lesdag 4: Toetsing

Voorafgaand aan deze lesdag maak je een theorietoets, welke je met een voldoende moet hebben afgesloten. Tijdens deze dag worden de vaardigheden praktisch getoetst aan de hand van de Vilansprotocollen.

De training sluit je af met een certificaat van G&D.

 

Planning: De training start in december 2022

Trainer: Petra Remmers

Tijden: 9.00 tot 16.00 uur 

  • Lesdag 1 vrijdag 2 december:      Medicatie, injecteren
  • Lesdag 2 vrijdag 16 december:    Katheteriseren, blaasspoelen, sonde/sondevoeding en stomazorg
  • Lesdag 3 vrijdag 13 januari:          Wondzorg, zwachteltechniek
  • Lesdag 4 vrijdag 27 januari:          Toetsing (certificaat)

Locatie: ons skillslab in de Statenlaan 4, Tilburg.

Kosten: De kosten voor de open inschrijving bedragen € 875,- . Geen BTW.

Voor meer informatie over deze training kunt u terecht bij Monique Gerritzen, m.gerritzen@gdnet.nl.  

Voor informatie over G&D zie : www.gdnet.nl.

U kunt STAP-subsidie aanvragen voor deze training

Monique Gerritzen

Monique Gerritzen
Docent/adviseur, verpleegkundige
m.gerritzen@gdnet.nl

Petra Remmers

Petra Remmers
Trainer/verpleegkundige
p.remmers@gdnet.nl