+ GVS, Gespecialiseerd Verzorgende Somatiek

 

Opleiding GVS

De complexiteit in de zorg neemt toe. Er is steeds vaker sprake van multi- en comorbiditeit. Deze toename van complexe zorg vraagt om de nodige deskundigheid en kennis van somatische ziektebeelden. Tevens is het van belang om die communicatieve vaardigheden te ontwikkelen waarmee je goed afgestemd kunt blijven met de cliënt, naasten en (multidisciplinaire) collega’s. In deze landelijk erkende opleiding wordt een stevige vakinhoudelijke basis gelegd voor de somatische zorg en multipathologie met aandacht voor eigen regie, wonen en welzijn en participatie.

Het is ook mogelijk alleen module 1 te volgen. Voor meer informatie over deze module, klik hier. 

Voor wie?

Gediplomeerd verzorgenden niveau 3 (of gelijkwaardig opleidingsniveau) en verpleegkundige niveau 4, werkzaam in de praktijk en in staat om de handelingen en werkzaamheden behorende bij de Gespecialiseerd Verzorgende Somatiek tijdens de opleiding uit te voeren.

 

Ik heb interesse

 

 

Opleiding

PROGRAMMA:

Modules

Onze opleiding is ingericht op basis van het door CZO landelijk vastgestelde opleidingseisen voor de GVS (2020), waarin de CanMEDS rollen centraal staan.  Binnen iedere module staat een specifieke rol van de GVS centraal. De opbouw van de opleiding is zo gemaakt dat de deelnemer een opbouw in rollen van en functioneren als GVS doormaakt. Het programma omvat 15 lesdagen en 4 intervisiebijeenkomsten, gespreid over 10 tot 12 maanden.

Module 1: Vakinhoudelijk handelen m.b.t. somatische ziektebeelden (5 lesdagen).

Module 2: Methodisch werken ( 3 lesdagen).

Module 3: Communiceren en samenwerken (4 lesdagen).

Module 4: Kwaliteit en professionaliteit (3 lesdagen).

Intervisie (4 bijeenkomsten).

Wijze van leren

De cliënt/bewoner en zijn naasten vormen, met hun vragen, wensen en behoeften, het middelpunt van de opleiding. Wij werken vanuit het Waarderend Perspectief en zien de praktijk als de meest krachtige leeromgeving.
Je gebruikt voortdurend eigen ervaringen en vraagstukken uit je werksituatie om met en van elkaar te leren. We maken dit concreet door middel van praktijkopdrachten. Hierdoor wordt de lesstof én de vaardigheid in de praktijk (in)geoefend. Tevens werk je tijdens de beroepspraktijkvorming aan de ontwikkeling van jouw persoonlijke leerdoelen op de werkplek. Hierover reflecteer je in gesprekken met je werkbegeleider. Daarnaast vindt reflectie plaats in de lesgroep en tijdens intervisie. Op deze wijze wordt het leren en werken zoveel mogelijk met elkaar verbonden.
Het ligt voor ons voor de hand dat de visie van de organisatie, een specifiek zorg(leef)plan of andere belangrijke items verweven worden in de opleiding. Juist in het maken van de verbinding tussen de cursist, de werkcontext, de organisatie en de trainer zijn wij sterk.

G&D Academie

Tijdens de opleiding maak je gebruik van de G&D Academie, onze digitale leeromgeving die ondersteunend is aan de trainingen. Hierin bevindt zich ook het digitaal portfolio waarmee je aantoont wat je hebt gedaan, hoe je dit hebt gedaan en welke ontwikkeling je hebt doorgemaakt.

Diploma

Na het maken van de opdrachten, 90% aanwezigheid en een geaccordeerd portfolio, ontvang je het landelijke CZO diploma met speld.

 

Ik heb interesse

 

 

Opbouw en planning

De opleiding telt in totaal 15 scholingsdagen en 4 intervisiebijeenkomsten, gespreid over een periode van ongeveer 12 maanden. Daarnaast moet u er rekening mee houden dat de studiebelasting voor zelfstudie en werken aan opdrachten ook ongeveer 15 dagen bedraagt.

De opleiding kan zowel incompany worden gevolgd als op basis van een open inschrijving.
De open inschrijving wordt gegeven op ons adres : Statenlaan 4 in TIlburg.

Startbijeenkomst:     
Woensdag 7 juni 2023, van 13.00 - 16.00 uur                          

Module 1 Vakinhoud somatische ziektebeelden 
Dag 1:  woensdag 21 juni 2023
Dag 2:  woensdag 5 juli 2023
Dag 3:  woensdag 19 juli 2023
Dag 4:  woensdag 30 augustus 2023
Dag 5:  woensdag 13 september 2023

Intervisiebijeenkomst 1: woensdag 20 september 2023 

Module 2 Methodisch werken 
Dag 6:  dinsdag 10 oktober 2023
Dag 7:  dinsdag 24 oktober 2023 (interne deskundige zorgplan) 
Dag 8:  donderdag 9 november 2023

Intervisiebijeenkomst 2: woensdag 22 november 2023 

Module 3 Communicatie en samenwerken 
Dag 9:  dinsdag 5 december 2023
Dag 10: dinsdag 19 december 2023 

Intervisiebijeenkomst 3: woensdag 10 januari 2024 

Dag 11: donderdag 25 januari 2024
Dag 12: donderdag 20 februari 2024 

Intervisiebijeenkomst 4: woensdag 6 maart 2024

Module 4 Kwaliteit en professionaliteit 
Dag 13: 2023 donderdag 21 maart 2024 
Dag 14: 2024 donderdag 11 april 2024 
Dag 15: 2024 dinsdag 7 mei 2024 


Uitreiking Diploma: Donderdag 20 juni 2024
 

Investering

De investering voor een open inschrijving: € 2.320,-- inclusief lesmaterialen en diplomakosten CZO, per persoon. Onze leertrajecten worden BTW-vrij aangeboden.
Voor een incompany leertraject maken wij graag een offerte voor u.

Informatie

Voor meer informatie over de opleiding en over incompany opleidingen kunt u terecht bij Claudi Luijkx, telefoon 06 - 20613323. U kunt ook mailen: c.luijkx@gdnet.nl.

Inhoudelijke vragen over de opleiding kunt u mailen naar: m.gerritzen@gdnet.nl.

Download hier de flyer van de opleiding.

Als je aangemeld bent bij een van onze opleidingen, dan kun je hier inloggen om in de digitale leeromgeving aan de slag te gaan : gendacademie

 

Ik heb interesse

Claudi Luijkx

Claudi Luijkx
Coördinator/trainer, verpleegkundige
c.luijkx@gdnet.nl