* Gespecialiseerd Verzorgende Somatiek (GVS)

 

Opleiding GVS

De complexiteit in de zorg neemt toe. Zowel bij de directe zorg voor de cliënt als bij de zorg voor het 'systeem' rond de cliënt. Zowel in de psychogeriatrie als in de somatische zorg. Daardoor wordt er een steeds groter beroep gedaan op deskundigheid en professionaliteit van verzorgenden en verpleegkundigen. In deze opleiding wordt een stevige vakinhoudelijke basis gelegd voor de somatische zorg en multipathologie met aandacht voor eigen regie, wonen en welzijn, participatie.

Voor wie?

Gediplomeerd verzorgenden niveau 3 (of gelijkwaardig opleidingsniveau) en verpleegkundige niveau 4.

De erkenningsaanvraag bij het CZO voor deze opleiding is momenteel in behandeling (05-2020)

Ik heb interesse

 

 

Opleiding

Na het volgen van deze opleiding ben je in staat om:
- de situatie van de cliënt op een professionele wijze in beeld te brengen.
- deze informatie te vertalen in een zorgleefplan.
- waarbij je aandacht hebt voor eigen regie, participatie, welbevinden en kwaliteit van leven.

Je krijgt technieken en handvatten aangereikt om hier samen met het team, naasten van de cliënt en andere betrokkenen vorm aan te geven.

Wat gaan we doen?

Het programma is als volgt opgebouwd:

  • Module 1: Vakinhoud somatiek ( 5 lesdagen).
  • Module 2: Methodisch werken ( 3 lesdagen).
  • Module 3: Communiceren en samenwerken ( 4 lesdagen).
  • Module 4: Kwaliteit en professionaliteit (3 lesdagen).
  • Intervisie ( 4 bijeenkomsten).

De opleiding telt 15 scholingsdagen en 4 intervisiebijeenkomsten. Buiten de bijeenkomsten bedraagt de studiebelasting ongeveer  80 uur.

Wijze van leren

De cliënt/bewoner en zijn naasten vormen, met hun vragen, wensen en behoeften, het middelpunt van de opleiding. Wij werken vanuit het Waarderend Perspectief en zien de praktijk als de meest krachtige leeromgeving.
Je gebruikt voortdurend eigen ervaringen en vraagstukken uit je werksituatie om met en van elkaar te leren. We maken dit concreet door middel van praktijkopdrachten. Hierdoor wordt de lesstof én de vaardigheid in de praktijk (in)geoefend. Tevens werk je tijdens de beroepspraktijkvorming aan de ontwikkeling van jouw persoonlijke leerdoelen op de werkplek. Hierover reflecteer je in gesprekken met je werkbegeleider. Daarnaast vindt reflectie plaats in de lesgroep en tijdens intervisie. Op deze wijze wordt het leren en werken zoveel mogelijk met elkaar verbonden.
Het ligt voor ons voor de hand dat de visie van de organisatie, een specifiek zorg(leef)plan of andere belangrijke items verweven worden in de opleiding. Juist in het maken van de verbinding tussen de cursist, de werkcontext, de organisatie en de trainer zijn wij sterk.

G&D Academie

Tijdens de opleiding maak je gebruik van de G&D Academie, onze digitale leeromgeving die ondersteunend is aan de trainingen. Hierin bevindt zich ook het digitaal portfolio waarmee je aantoont wat je hebt gedaan, hoe je dit hebt gedaan en welke ontwikkeling je hebt doorgemaakt.

Diploma

Na het maken van de opdrachten, 90% aanwezigheid en een geaccordeerd portfolio, ontvang je het landelijke CZO diploma met speld.

Ik heb interesse

 

Opbouw en planning

De opleiding telt in totaal 15 scholingsdagen en 4 intervisiebijeenkomsten, gespreid over een periode van 10 - 12 maanden. Daarnaast moet u er rekening mee houden dat de studiebelasting voor zelfstudie en werken aan opdrachten ook ongeveer 16 dagen bedraagt.

De opleiding kan zowel incompany worden gevolgd als op basis van een open inschrijving.

Investering

De investering voor een open inschrijving: € 1.950,-- inclusief lesmaterialen per persoon. Daarnaast moet rekening gehouden worden met ongeveer € 80,- diplomakosten voor het CZO.
Onze leertrajecten worden BTW-vrij aangeboden.
Voor een incompany leertraject maken wij graag een offerte voor u.

Informatie

Voor meer informatie over de opleiding en over incompany opleidingen kunt u contact opnemen met Monique Gerritzen, tel 06-17577306, email m.gerritzen@gdnet.nl

 

Ik heb interesse

Monique Gerritzen

Monique Gerritzen
Trainer/adviseur, verpleegkundige
m.gerritzen@gdnet.nl