* Gespecialiseerd Verzorgende Psychiatrie (GVPS)

 

Opleiding GVPS

De GVPS opleiding biedt een stevige vakinhoudelijke basis, passend bij de huidige ontwikkelingen in de intra- en extramurale ouderenzorg. Landelijk zien zorgorganisaties, zowel intra- als extramuraal, een toename aan cliënten/bewoners met psychische klachten en psychiatrische ziektebeelden. Al dan niet in samenhang met zich ontwikkelende psychogeriatrische problematiek. Zorgmedewerkers krijgen te maken met steeds meer complexe problematiek en met naasten die (soms vanwege langdurige overbelasting) zelf psychische klachten ontwikkeld hebben. Dit geheel vraagt meer deskundigheid en specifieke expertise op het gebied van psychiatrische problematiek.

Wij zien deze opleiding als een mooie, maar ook noodzakelijke, aanvulling op de verschillende reeds bestaande opleidingen voor verzorgenden.Wilt u als organisatie uw zorgmedewerkers beter toerusten en daarmee een slag maken in de kwaliteitsverbetering? Dan is deze opleiding geschikt voor uw medewerkers en uw organisatie! Er is nog geen branche-erkende opleiding voor de (geronto)psychiatrie.

Voor wie

Gediplomeerd verzorgenden niveau 3 (of gelijkwaardig opleidingsniveau) of verpleegkundigen niveau 4 met minimaal 1 jaar ervaring in de ouderenzorg.

 

Wat leer je?

Het programma is als volgt opgebouwd:

  • Introductiebijeenkomst.
  • Module 1: Psychiatrische ziektebeelden in de VVT.
  • Module 2: Methodisch werken.
  • Module 3: Communicatie.
  • Module 4: De GVPS als rolmodel.
  • Intervisie: het leertraject bevat tevens 3 intervisiebijeenkomsten.

Wijze van leren

De cliënt/bewoner en zijn naasten vormen, met hun vragen, wensen en behoeften, het middelpunt van de opleiding. Wij werken vanuit het Waarderend Perspectief en zien de praktijk als de meest krachtige leeromgeving. De deelnemer gebruikt voortdurend eigen ervaringen en vraagstukken uit de eigen werksituatie om met en van elkaar te leren. Dat doen we enerzijds door de manier waarop de praktijkopdrachten zijn vormgegeven en anderzijds door, waar mogelijk, cliënten en / of naasten in de opleidingsbijeenkomsten uit te nodigen. Daardoor wordt er direct gehoord, gevoeld en ervaren  wat belangrijk is voor een Gespecialiseerd Verzorgende Psychiatrie.
Het ligt voor ons ook voor de hand dat de visie van de organisatie, een specifiek zorg(leef)plan of andere belangrijke items, verweven worden in de opleiding. Juist in het maken van de verbinding tussen de cursist, de werkcontext, de organisatie en de trainer zijn wij sterk. De organisatie vervult een belangrijke rol in de begeleiding en toesing van de deelnemer in de praktijk door werkbegeleiders en praktijkopleiders.

Portfolio

De deelnemers werken tijdens de opleiding met een digitaal portfolio. Met dit portfilio tonen de deelnemers aan wat zij hebben gedaan, hoe zij dit hebben gedaan en welke ontwikkeling zij hebben doorgemaakt.

Certificaat

Na het behalen van de opdrachten, 90% aanwezigheid en een geaccordeerd portfolio krijgen de deelnemers een certificaat van Bureau G&D uitgereikt.

Opbouw en planning

De GVPS opleiding sluit qua niveau en opzet aan bij reeds landelijk erkende opleidingen als de GVP en EVV binnen de VVT branche. De GVPS is nog niet een door de landelijke branche, erkende opleiding. 
De opleiding start met een introductiebijeenkomst en telt in totaal 13 scholingsdagen en 3 intervisiebijeenkomsten. Daarnaast moet u er rekening mee houden dat de studieinvestering voor zelfstudie en werken aan opdrachten ongeveer 13 dagen bedraagt. De opleiding kan zowel incompany worden gevolgd als op basis van open inschrijving.

 

Kosten, locatie, deelnemers

De kosten voor open inschrijving bedragen € 1.750,--. Onze leertrajecten worden BTW-vrij aangeboden. Voor een incompany leertraject maken wij graag een offerte voor u.

Het leertraject wordt uitgevoerd op onze locatie in Tilburg of Waalwijk.

Wij gaan uit van maximaal 15 deelnemers.

Meer informatie 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annemarie Schrijnemakers via 06-36011673 of u mailt naar a.schrijnemakers@gdnet.nl

Annemarie Schrijnemakers

Annemarie Schrijnemakers
Trainer/adviseur, verpleegkundige
a.schrijnemakers@gdnet.nl