* Individuele coaching

 

Voor wie?

Voor medewerkers werkzaam binnen de ouderenzorg die zichzelf verder willen ontwikkelen en daarbij ondersteuning vragen. Daarbij gaat het zowel om medewerkers die directe zorg en begeleiding bieden als om ondersteunende diensten.

Wat leer je ?

Het gaat in dit traject vooral om het ontwikkelen van jezelf als individu gerelateerd aan je werk. Vragen die in beeld kunnen komen zijn bijvoorbeeld:

  • hoe verhoud ik mij tot de andere leden van mijn team?
  • wat is mijn rol en wat zou ik daarin willen veranderen?
  • hoe houd ik privĂ© en werk in balans?
  • waar word ik blij en gelukkig van in mijn werk en hoe kan ik gaan doen waar ik goed in ben.

Waarom een externe coach?

De externe coach is geen werknemer van de vragende organisatie en kan zich in die hoedanigheid als onafhankelijke partner opstellen. Een externe coach biedt het voordeel van meerzijdige partijdigheid. Dit is in veel gevallen een voordeel voor alle betrokkenen in het traject.

Wijze van leren?

Tijdens de gesprekken met de coach maak je gebruik van ervaringen en vraagstukken uit de eigen (werk)situatie om te leren. Via de vragen van de coach, oefening en de gegeven reflectie word je als coachee geprikkeld te komen tot ( wellicht verborgen) inzichten en tot antwoorden op de door jou  gestelde coachvraag. De coach heeft geen oplossingen, maar helpt je in beweging te komen.

 

 

Programma

Afhankelijk van de vraag kunnen korte en langer durende trajecten worden afgesproken. Dit wordt samen met de opdrachtgever en de medewerker samen afgesproken. Transparantie en veiligheid voor de coachee  is een voorwaarde om een coachtraject te laten slagen. Hierover worden heldere afspraken gemaakt met de betrokkenen. Elke indivuele coaching eindigt met een afrondend gesprek. 

 

Praktische informatie

Op basis van de vastgestelde coachvraag wordt een offertebrief opgesteld met daarin een indicatie  van de duur en de kosten van het traject.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bureau G&D: tel. 0416 651666 of e-mail naar Annemarie Schrijnemakers a.schrijnemakers@gdnet.nl

Annemarie Schrijnemakers

Annemarie Schrijnemakers
Trainer/adviseur, verpleegkundige
a.schrijnemakers@gdnet.nl