* Teamcoaching

 

Voor wie?

Voor teams werkzaam binnen de ouderenzorg die zichzelf willen ontwikkelen en daarbij een externe coach zoeken die hen helpt om processen en structuren te herkennen en verbeteren. Daarbij gaat het zowel om teams die directe zorg en begeleiding bieden als om ondersteunende diensten.

Wat leer je ?

Afhankelijk van de vraag van het team kunnen er divers onderwepen in beeld komen:

  • inzicht krijgen in groepsprocessen en groepseffectiviteit,
  • leren hoe je de samenwerking kunt verbeteren, wat ieders persoonlijke rol is in de samenwerking en gebruik  maken van elkaars kwaliteiten, 
  • hoe ga je om met verschillen of conflicten in je team,
  • vragen die een team heeft ten aanzien van hun effectiviteit en doelmatig werken. 

Communicatie en resultaatgerichtheid zijn daarbij essentiĆ«le onderdelen. 

Waarom een externe coach?

De externe coach is geen werknemer van de vragende organisatie en kan zich in die hoedanigheid als onafhankelijke partner opstellen. Een externe coach biedt het voordeel van meerzijdige partijdigheid. Dit kan in sommige trajecten zeker als voordeel worden gezien voor alle betrokkenen in het traject.

 

 

Programma

Op basis van een voorgesprek met de opdrachtgever starten we met een teambijeenkomst waarin we de vraag nader met elkaar verhelderen om te komen tot de uiteindelijke coachvraag. Afhankelijk van de vraag van het team maken we afspraken over de aard en de lengte van het coachtraject.  Na de bijeenkomsten vindt er ter afsluiting een evaluatie met  de betrokkenen plaats.  De manier waarop de bijeenkomsten worden vormgegeven hangt af van de coachvraag en wie de betrokkenen zijn.
Transparantie en veiligheid voor het team en de deelnemers is een voorwaarde om een teamcoachtraject te kunnen laten slagen. Hierover worden heldere afspraken gemaakt.

 

Duur van het traject

Afhankelijk van de coachvraag  gaan we uit van een traject van  minimaal vijf bijeenkomsten ( inclusief start- en evaluatiebijeenkomst).

Kosten, locatie

Op basis van uw vraag maken we een offerte. 

Locatie: Dit traject wordt incompany uitgevoerd. Indien gewenst kan Bureau G&D tegen een meerprijs zorg dragen voor een externe locatie.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bureau G&D: tel. 0416 651666 of e-mail Annemarie Schrijnemakers m.schrijnemakers@gdnet.nl

Annemarie Schrijnemakers

Annemarie Schrijnemakers
Trainer/adviseur, verpleegkundige
a.schrijnemakers@gdnet.nl

Miriam de Wit

Miriam de Wit
Trainer/adviseur, verpleegkundige
m.dewit@gdnet.nl