+ Helpende Zorg en Welzijn, derde leerweg

 

Helpende Zorg en Welzijn

Deze derde leerweg opleiding tot Helpende Zorg en Welzijn is een verkorte opleiding van 1 jaar voor volwassenen die in de zorg voor ouderen willen gaan werken.

Je kunt met deze opleiding starten als je 23 jaar of ouder bent en een van de volgende diploma's hebt:

  • diploma vmbo basisberoepsgerichte leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg, theoretische leerweg of gelijkwaardig;
  • diploma mbo niveau 1 (entreeopleiding);
  • overgangsbewijs van 3 havo / vwo naar leerjaar 4;
  • ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Daarnaast werk je minimaal 16 uur per week in een erkend leerbedrijf. De werkzaamheden die je doet komen overeen met het niveau en de inhoud van de opleiding.

Bij het succesvol afronden van de opleiding ontvang je een door het ministerie van OCW erkend diploma. 

 

 

 

 

 

Programma

De totale opleiding Helpende Zorg en Welzijn duurt gemiddeld één jaar en bestaat uit twee certificeerbare eenheden in combinatie met algemene vakken en keuzedelen die voor het MBO diploma verplicht zijn.

  • Individuele basiszorg verlenen (8 themabijeenkomsten, vier maanden)

Het certificaat biedt een afgerond geheel aan kennis en vaardigheden, nodig om ingezet te kunnen worden ter ondersteuning bij persoonlijke zorg en ADL. Na het behalen van het certificaat kan de medewerker aan zorgvragers adequaat basiszorg verlenen. Zij kan eenvoudige, routinematige werkzaamheden uitvoeren in laagcomplexe, stabiele en veelal langdurige situaties. In meer complexe situaties werkt zij in teamverband en assisteert zij collega’s bij het bieden van de persoonlijke zorg bij zorgvragers.

  • Ondersteunen bij wonen en welbevinden (11 themabijeenkomsten, zes maanden)

Het gaat om die werkzaamheden die noodzakelijk zijn om de zorgvrager in de intramurale zorg prettig en verantwoord te kunnen laten wonen en leven. Deze certificeerbare eenheid richt zich met name op het verhogen van het welzijnsaspect bij zorgvragers.

 

 

Praktische informatie

Begin oktober 2022 start te opleiding,

Voor het volgen van de opleiding heb je een laptop nodig en een goede internetverbinding.

De themadagen worden gegeven op onze locatie in Tilburg, Statenlaan 4. 

Totale kosten voor de gehele opleiding (geen bijkomende kosten):  € 3000,-

Voor meer informatie neem contact op met Sonja Leenders e-mail s.leenders@gdnet.nl, tel 085 0814650

Sonja Leenders

Sonja Leenders
trainer /adviseur
s.leenders@gdnet.nl

Monique Gerritzen

Monique Gerritzen
Trainer/adviseur, verpleegkundige
m.gerritzen@gdnet.nl