* Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV)

 

De EVV-er

Veranderingen volgen elkaar snel op in de ouderenzorg en dat is momenteel zowel intra- als extramuraal goed merkbaar. Duidelijk is dat in deze complexe, veranderende, zorgwereld de rol van familie, mantelzorg en vrijwilliger steeds belangrijker is geworden. Deze ontwikkelingen hebben allerlei gevolgen voor de rol van de EVV en krijgen daarom de nodige aandacht binnen deze opleiding. In deze opleiding leer je als EVV de wensen/behoeften van cliënten te vertalen naar de zorg, via het zorgleefplan (financieel, wet- en regelgeving), voor het dagelijkse leven van de cliënt. Je leert de benodigde vaardigheden om zorg te kunnen coördineren zowel in het eigen team als in samenwerking met andere disciplines.

Doelgroep

Gediplomeerde verzorgenden niveau 3 (of gelijkwaardig opleidingsniveau), of verpleegkundige niveau 4, werkzaam in de praktijk en in staat om de handelingen en werkzaamheden behorende bij het beroep EVV tijdens de opleiding uit te voeren.

 

Modules

Onze opleiding is ingericht op basis van het landelijk vastgestelde beroepsprofiel voor de EVV. Daarin zijn twee kerntaken en veertien competenties beschreven. De opleiding bestaat uit vier modulen. Binnen iedere module staat een specifieke rol van de EVV centraal. De opbouw van de opleiding is zo gemaakt dat de deelnemer een opbouw in rollen van en functioneren als EVV doormaakt.

  • Module 1: Het zorgleefplan
  • Module 2: Communicatie
  • Module 3: De EVV als regisseur van continue zorg
  • Module 4: Kwaliteit van wonen, welzijn en zorg
  • Intervisie

Wijze van leren.

Wij werken vanuit het Waarderend Perspectief en zien de praktijk als de meest krachtige leeromgeving. Je gebruikt voortdurend eigen ervaringen en vraagstukken uit de eigen werksituatie om met en van elkaar te leren. We maken dit concreet door middel van praktijkopdrachten. Hierdoor wordt de lesstof én de vaardigheid in de praktijk (in)geoefend. Tevens werk je tijdens de beroepspraktijk-vorming aan de ontwikkeling van de competenties op de werkplek. Hierover reflecteer je in gesprekken met je werkbegeleider. Daarnaast vindt reflectie plaats in de lesgroep en tijdens intervisie. Op deze wijze wordt het leren en werken zoveel mogelijk met elkaar verbonden. We maken met onze werkwijze zichtbaar welke ontwikkelingen je doormaakt op de werkplek en wat dit betekent voor het welzijn van de cliënt/bewoner. Het ligt voor ons ook voor de hand dat de organisatie-gebonden visie, een specifiek zorg(leef)plan of andere belangrijke items, verweven worden in de opleiding. Juist in het maken van de verbinding tussen de cursist, de werkcontext, de organisatie en de trainer zijn wij sterk.

Portfolio

Tijdens de opleiding werk je met een portfolio. Met dit portfolio toon je aan wat je hebt gedaan, hoe je dit hebt gedaan en welke ontwikkeling je hebt doorgemaakt.

 

Diploma

De toetsing van de verworven competenties vindt plaats door middel van vier praktijkgerichte examens. Na het behalen van deze examens, 90% aanwezigheid en een compleet portfolio krijg je een door de branche erkend diploma en de daarbij behorende speld. De EVV opleiding is geaccrediteerd in het V&VN register voor 86 punten.

Opbouw en planning EVV opleiding

De opleiding telt in totaal dertien scholingsdagen en vier intervisie-bijeenkomsten van twee uur. Daarnaast moet je er rekening mee houden dat de studiebelasting voor zelfstudie en werken aan opdrachten ook ongeveer zestien dagen bedraagt.

De opleiding kan zowel incompany plaatsvinden als op basis van een open inschrijving.

Kosten

De kosten voor een open inschrijving: € 1.780,-- inclusief lesmaterialen per persoon. Onze leertrajecten worden BTW-vrij aangeboden. Voor een incompany leertraject maken wij graag een offerte voor u.

Voor meer informatie over de opleiding en over incompany opleidingen kunt u terecht bij Claudi Luijkx, telefoon 06 - 20613323. U kunt ook mailen: c.luijkx@gdnet.nl.

Claudi Luijkx

Claudi Luijkx
Coordinator/trainer, verpleegkundige
c.luijkx@gdnet.nl