+ GVR, Gespecialiseerd Verzorgende Revalidatiezorg

 

Gespecialiseerd Verzorgende Revalidatiezorg

De geriatrische revalidatiezorg is volop in ontwikkeling. Daarom is er landelijk door de branche een profiel voor Gespecialiseerd Verzorgende geriatrische Revalidatiezorg (GVR) opgesteld. Op basis van dit profiel heeft Bureau G&D een opleiding ontwikkeld. Met deze opleiding willen wij bijdragen aan het geven van een inhoudelijke impuls aan de geriatrische revalidatiezorg en aan de ontwikkelmogelijkheden van de beroepsgroep.

Doelgroep

Gediplomeerd verzorgenden niveau 3 (of gelijkwaardig opleidingsniveau), of verpleegkundigen niveau 4, werkzaam in de geriatrische revalidatiezorg. Je bent in staat om de handelingen en werkzaamheden behorende bij de Gespecialiseerd Verzorgende Revalidatiezorg tijdens de opleiding uit te voeren.

 

 

Opleiding

Onze opleiding is ingericht op basis van het door CZO landelijk vastgestelde beroepsprofiel voor de GVR (2019), waarin de CanMEDS rollen centraal staan.  Binnen iedere module staat een specifieke rol van de GVR centraal. De opbouw van de opleiding is zo gemaakt dat de deelnemer een opbouw in rollen van en functioneren als GVR doormaakt. Het programma omvat 15 lesdagen en 4 intervisiebijeenkomsten, gespreid over 10 tot 12 maanden.

Module 1: Vakinhoudelijk handelen m.b.t geriatrische revalidatiezorg (5 lesdagen).

Module 2: Methodisch werken (3 lesdagen).

Module 3: Communiceren en samenwerken (4 lesdagen).

Module 4: Kwaliteit en professionaliteit (3 lesdagen).

Intervisie (4 bijeenkomsten).

 

Wijze van leren

Wij werken vanuit het Waarderend Perspectief en zien de praktijk als de meest krachtige leeromgeving. Je gebruikt voortdurend eigen ervaringen en vraagstukken uit de eigen werksituatie om met en van elkaar te leren. We maken dit concreet door middel van praktijkopdrachten. Hierdoor wordt de lesstof én de vaardigheid in de praktijk (in)geoefend. Tevens werk je tijdens de beroepspraktijkvorming aan de ontwikkeling van de rollen en eindtermen op de werkplek. Hierover reflecteer je in gesprekken met je werkbegeleider.
Daarnaast vindt reflectie plaats in de lesgroep en tijdens intervisie. Op deze wijze wordt het leren en werken zoveel mogelijk met elkaar verbonden. We maken met onze werkwijze zichtbaar welke ontwikkelingen je doormaakt op de werkplek en wat dit betekent voor het welzijn van de cliënt/bewoner. Het ligt voor ons ook voor de hand dat de organisatie-gebonden visie, een specifiek zorg(leef)plan of andere belangrijke items, verweven worden in de opleiding. Juist in het maken van de verbinding tussen de cursist, de werkcontext, de organisatie en de trainer zijn wij sterk.

Portfolio

De deelnemers werken tijdens de opleiding met een digitaal portfolio. Met dit portfolio tonen de deelnemers aan wat zij hebben gedaan, hoe zij dit hebben gedaan en welke ontwikkeling zij hebben doorgemaakt

Diploma

Na het behalen van de examens, 90% aanwezigheid, een voldoende BPV beoordeling en een geaccordeerd portfolio, krijgen de deelnemers een landelijk CZO-diploma en de daarbij behorende speld. Het is mogelijk om 103 accreditatiepunten te verkrijgen t.b.v. het V&VN register.

 

Opbouw en planning

De opleiding telt in totaal 15 scholingsdagen en 4 intervisiebijeenkomsten, gespreid over een periode van 10 - 12 maanden. Daarnaast moet u er rekening mee houden dat de studiebelasting voor zelfstudie en werken aan opdrachten ook ongeveer 16 dagen bedraagt.

De opleiding kan zowel incompany worden gevolgd als op basis van een open inschrijving.

Investering

De kosten voor een open inschrijving: € 2320,-- inclusief lesmaterialen en CZO diplomakosten,  per persoon. 
Onze leertrajecten worden BTW-vrij aangeboden.
Voor een incompany leertraject maken wij graag een offerte voor u.

Informatie

Voor meer informatie over de opleiding en over incompany opleidingen kunt u terecht bij Claudi Luijkx, c.luijkx@gdnet.nl of 06-20613323.

Als je start met een van onze opleidingen, kun je hier inloggen om in de digitale leeromgeving aan de slag te gaan : gendacademie

Download hier de flyer van deze opleiding.

 

Ik heb interesse

Claudi Luijkx

Claudi Luijkx
Coördinator/trainer, verpleegkundige
c.luijkx@gdnet.nl