* Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ)

 

Verzorgende GRZ

De geriatrische revalidatiezorg is volop in ontwikkeling. Daarom is er landelijk door de branche een profiel voor Verzorgende Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) ontwikkeld. Op basis van dit profiel heeft Bureau G&D een opleiding ontwikkeld. Met deze opleiding willen wij bijdragen aan het geven van een inhoudelijke impuls aan de geriatrische revalidatiezorg en aan de ontwikkelmogelijkheden van de beroepsgroep.

Doelgroep

Gediplomeerd verzorgenden niveau 3 (of gelijkwaardig opleidingsniveau), of verpleegkundigen niveau 4, werkzaam in de geriatrische revalidatiezorg. Je bent in staat om de handelingen en werkzaamheden behorende bij het beroep Verzorgende GRZ tijdens de opleiding uit te voeren.

 

 

Opleiding

Onze opleiding is ingericht op basis van het landelijk vastgestelde beroepsprofiel voor de GRZ. Daarin zijn twee kerntaken en acht competenties beschreven.
De eerste kerntaak is de cliënt en de mantelzorger ondersteunen bij training gericht op het bereiken van revalidatiedoelen.
De tweede kerntaak is het coördineren van de zorg voor de cliënt in samenwerking met de leden van het multidisciplinair team dat de cliënt begeleidt en behandelt bij de revalidatie.

Globaal programma:
De opleiding bestaat uit 4 modulen. Binnen iedere module staat een specifieke rol van de Verzorgende GRZ centraal. De opbouw van de opleiding is zo gemaakt dat de deelnemer een opbouw in rollen van en functioneren als Verzorgende GRZ doormaakt.

  • Module 1: Geriatrische revalidatie
  • Module 2: Zorg- / behandelplan
  • Module 3: Communicatie
  • Module 4: Therapeutisch milieu
     

Wijze van leren

Wij werken vanuit het Waarderend Perspectief en zien de praktijk als de meest krachtige leeromgeving.
De cursist gebruikt voortdurend ervaringen en vraagstukken uit de eigen werksituatie om met en van elkaar te leren. We maken dit concreet door middel van praktijkopdrachten. Hierdoor wordt de lesstof én de vaardigheid in de praktijk (in)geoefend. Tevens werkt de deelnemer tijdens de beroepspraktijk-vorming aan de ontwikkeling van de competenties op de werkplek. Hierover reflecteert de deelnemer in gesprekken met de werkbegeleider.
Daarnaast vindt reflectie plaats in de lesgroep en tijdens intervisie. Op deze wijze wordt het leren en werken zoveel mogelijk met elkaar verbonden.

We maken met onze werkwijze zichtbaar welke ontwikkelingen cursisten doormaken op de werkplek en wat dit betekent voor het welbevinden van de cliënt/bewoner. Het ligt voor ons ook voor de hand dat de organisatie-gebonden visie, een specifiek zorg-/behandelplan of andere belangrijke items, verweven worden in de opleiding. Juist in het maken van de verbinding tussen de cursist, de werkcontext, de organisatie en de trainer zijn wij sterk.

Portfolio

De deelnemers werken tijdens de opleiding met een digitaal portfolio. Met dit portfolio tonen de deelnemers aan wat zij hebben gedaan, hoe zij dit hebben gedaan en welke ontwikkeling zij hebben doorgemaakt

 

 

Diploma

De toetsing van de verworven competenties vindt plaats door middel van vier praktijkgerichte examens.
Na het behalen van deze examens, 90% aanwezigheid en een compleet portfolio krijgen de deelnemers een diploma en de daarbij behorende speld. De GRZ is een branche erkende opleiding.

Opbouw en planning GRZ opleiding

De opleiding telt in totaal veertien scholingsdagen en drie intervisie-bijeenkomsten van twee uur.
Daarnaast moet u er rekening mee houden dat de studiebelasting voor zelfstudie en werken aan opdrachten ongeveer zestien dagen bedraagt.

Deelnemers

We gaan uit van maximaal 15 deelnemers

Kosten

De opleiding kan zowel incompany plaatsvinden als op basis van een open inschrijving. De kosten voor een open inschrijving: € 1.775,-  inclusief lesmaterialen per persoon.

Voor meer informatie over de opleiding en over incompany opleidingen kunt u terecht bij Claudi Luijkx, c.luijkx@gdnet.nl of 06-20613323.

Claudi Luijkx

Claudi Luijkx
Coordinator/trainer, verpleegkundige
c.luijkx@gdnet.nl