+ Gespecialiseerd Verzorgende Gerontopsychiatrie (GVGP)

 

Opleiding GVGP

De landelijk erkende GVGP opleiding biedt een stevige vakinhoudelijke basis, passend bij de huidige ontwikkelingen in de intra- en extramurale ouderenzorg. Landelijk zien zorgorganisaties, zowel intra- als extramuraal, een toename aan cliënten/bewoners met psychische klachten en psychiatrische ziektebeelden. Al dan niet in samenhang met zich ontwikkelende psychogeriatrische problematiek. Zorgmedewerkers krijgen te maken met steeds meer complexe problematiek en met naasten die (soms vanwege langdurige overbelasting) zelf psychische klachten ontwikkeld hebben. Dit geheel vraagt meer deskundigheid en specifieke expertise op het gebied van psychiatrische problematiek.

Wil je jezelf verder ontwikkelen op het gebied van gerontopsychiatrie of wenst u als organisatie uw zorgmedewerkers beter toe te rusten en daarmee een slag te maken in de kwaliteitsverbetering? Dan is deze opleiding geschikt voor uw medewerkers en uw organisatie! 

Het is ook mogelijk alleen module 1 te volgen. Voor meer informatie over deze module, klik hier

Voor wie

Gediplomeerd verzorgenden niveau 3 (of gelijkwaardig opleidingsniveau) of verpleegkundigen niveau 4 en in staat om de handelingen en werkzaamheden behorende bij de Gespecialiseerd Verzorgende Gerontopsychiatrie tijdens de opleiding uit te voeren.

 

Ik heb interesse

 

Modules

Onze opleiding is ingericht op basis van de door CZO landelijk vastgestelde opleidingseisen voor de GVGP (2020), waarin de CanMEDS rollen centraal staan.  Binnen iedere module staat een specifieke rol van de GVGP centraal. De opbouw van de opleiding is zo gemaakt dat de deelnemer een opbouw in rollen van en functioneren als GVGP doormaakt. Het programma omvat 15 lesdagen en 4 intervisiebijeenkomsten, gespreid over 10 tot 12 maanden.

Module 1: Vakinhoudelijk handelen m.b.t gerontopsychiatrie (5 lesdagen).

Module 2: Methodisch werken (3 lesdagen).

Module 3: Communiceren en samenwerken (4 lesdagen).

Module 4: Kwaliteit en professionaliteit (3 lesdagen).

Intervisie (4 bijeenkomsten).

Wijze van leren

De cliënt/bewoner en zijn naasten vormen, met hun vragen, wensen en behoeften, het middelpunt van de opleiding. Wij werken vanuit het Waarderend Perspectief en zien de praktijk als de meest krachtige leeromgeving. De deelnemer gebruikt voortdurend eigen ervaringen en vraagstukken uit de eigen werksituatie om met en van elkaar te leren. Dat doen we enerzijds door de manier waarop de praktijkopdrachten zijn vormgegeven en anderzijds door, waar mogelijk, cliënten en / of naasten in de opleidingsbijeenkomsten uit te nodigen. Daardoor wordt er direct gehoord, gevoeld en ervaren  wat belangrijk is voor een Gespecialiseerd Verzorgende Gerontopsychiatrie.
Het ligt voor ons ook voor de hand dat de visie van de organisatie, een specifiek zorg(leef)plan of andere belangrijke items, verweven worden in de opleiding. Juist in het maken van de verbinding tussen de cursist, de werkcontext, de organisatie en de trainer zijn wij sterk. 

Portfolio

De deelnemers werken tijdens de opleiding met een digitaal portfolio. Met dit portfilio tonen de deelnemers aan wat zij hebben gedaan, hoe zij dit hebben gedaan en welke ontwikkeling zij hebben doorgemaakt.

Diploma

Na het behalen van de opdrachten, 90% aanwezigheid en een geaccordeerd portfolio krijgen de deelnemers een landelijk erkend CZO diploma met speld.

 

Ik heb interesse

 

Opbouw en planning

De opleiding telt in totaal 15 scholingsdagen en 4 intervisiebijeenkomsten, gespreid over een periode van 10 - 12 maanden. Daarnaast moet u er rekening mee houden dat de studiebelasting voor zelfstudie en werken aan opdrachten ook ongeveer 15 dagen bedraagt.
De opleiding kan zowel incompany worden gevolgd als op basis van een open inschrijving.

Het is ook mogelijk alleen module 1 ( 5 scholingsdagen ) te volgen.

Planning

Docent: Annemarie Schrijnemakers en Claudi Luijkx

Locatie: Statenlaan 4, Tilburg Lestijden: 09:00 – 16:00 uur (inclusief pauze)

Startbijeenkomst: donderdag 15 september 2022 van 13.00 - 16.00 uur

Module 1 Vakinhoudelijk handelen m.b.t gerontopsychiatrie

 • Dag 1: dinsdag 27 september 2022
 • Dag 2: donderdag 13 oktober 2022
 • Dag 3: donderdag 3 november 2022
 • Dag 4: dinsdag 22 november 2022
 • Dag 5: donderdag 15 december 2022

Intervisiebijeenkomst 1: donderdag 17 november 2022

Module 2 Methodisch werken

 • Dag 6: donderdag 5 januari 2023
 • Dag 7: donderdag 2 februari 2023 
 • Dag 8: donderdag 16 februari 2023

Intervisiebijeenkomst 2: donderdag 12 januari 2023 

Module 3 Communicatie en samenwerken

 • Dag 9: donderdag 2 maart 2023
 • Dag 10: donderdag 16 maart 2023

Intervisiebijeenkomst 3: donderdag 30 maart 2023

 • Dag 11: donderdag 6 april 2023
 • Dag 12: donderdag 20 april 2022 (middag met trainersacteur)

Intervisiebijeenkomst 4: vrijdag 26 mei 2023

Module 4 Kwaliteit en professionaliteit

 • Dag 13: dinsdag 16 mei 2023
 • Dag 14: donderdag 1 juni 2023
 • Dag 15: donderdag 15 juni 2023

Uitreiking Diploma: donderdag 14 september 2023

Investering

De investering voor een open inschrijving: € 2.050,-- inclusief lesmaterialen per persoon. Daarnaast moet rekening gehouden worden met  € 85,- diplomakosten voor het CZO.
Onze leertrajecten worden BTW-vrij aangeboden.
Voor een incompany leertraject maken wij graag een offerte voor u.

Informatie

Voor meer informatie over de branche-opleidingen kunt u contact opnemen Claudi Luijkx, c.luijkx@gdnet.nl of over de inhoud van deze opleiding met Annemarie Schrijnemakers via 06-36011673 of u mailt naar a.schrijnemakers@gdnet.nl

Als je aangemeld bent bij een van onze opleidingen, kun je hier inloggen om in de digitale leeromgeving aan de slag te gaan : gendacademie

Download hier de flyer van de opleiding.

 

Ik heb interesse

Claudi Luijkx

Claudi Luijkx
Coördinator/trainer, verpleegkundige
c.luijkx@gdnet.nl

Annemarie Schrijnemakers

Annemarie Schrijnemakers
Trainer/adviseur, verpleegkundige
a.schrijnemakers@gdnet.nl