* Gespecialiseerd Verzorgende Gerontopsychiatrie (GVGP)

 

Opleiding GVGP

De landelijk erkende GVGP opleiding biedt een stevige vakinhoudelijke basis, passend bij de huidige ontwikkelingen in de intra- en extramurale ouderenzorg. Landelijk zien zorgorganisaties, zowel intra- als extramuraal, een toename aan cliënten/bewoners met psychische klachten en psychiatrische ziektebeelden. Al dan niet in samenhang met zich ontwikkelende psychogeriatrische problematiek. Zorgmedewerkers krijgen te maken met steeds meer complexe problematiek en met naasten die (soms vanwege langdurige overbelasting) zelf psychische klachten ontwikkeld hebben. Dit geheel vraagt meer deskundigheid en specifieke expertise op het gebied van psychiatrische problematiek.

Wilt u als organisatie uw zorgmedewerkers beter toerusten en daarmee een slag maken in de kwaliteitsverbetering? Dan is deze opleiding geschikt voor uw medewerkers en uw organisatie! 

Het is ook mogelijk alleen module 1 te volgen.

Voor wie

Gediplomeerd verzorgenden niveau 3 (of gelijkwaardig opleidingsniveau) of verpleegkundigen niveau 4 met minimaal 1 jaar ervaring in de ouderenzorg.

 

Ik heb interesse

 

Onze opleiding is ingericht op basis van het landelijk vastgestelde beroepsprofiel (2019) voor de GVGP, waarin de CanMEDS rollen centraal staan. Het programma met 15 lesdagen is als volgt opgebouwd:

Wat leer je?

Het programma is als volgt opgebouwd:

  • Module 1: Vakinhoud gerontopsychiatrie ( 5 lesdagen).
  • Module 2: Methodisch werken ( 3 lesdagen).
  • Module 3: Communiceren en samenwerken ( 4 lesdagen).
  • Module 4: Kwaliteit en professionaliteit ( 3 lesdagen).
  • Intervisie ( 4 bijeenkomsten).

Wijze van leren

De cliënt/bewoner en zijn naasten vormen, met hun vragen, wensen en behoeften, het middelpunt van de opleiding. Wij werken vanuit het Waarderend Perspectief en zien de praktijk als de meest krachtige leeromgeving. De deelnemer gebruikt voortdurend eigen ervaringen en vraagstukken uit de eigen werksituatie om met en van elkaar te leren. Dat doen we enerzijds door de manier waarop de praktijkopdrachten zijn vormgegeven en anderzijds door, waar mogelijk, cliënten en / of naasten in de opleidingsbijeenkomsten uit te nodigen. Daardoor wordt er direct gehoord, gevoeld en ervaren  wat belangrijk is voor een Gespecialiseerd Verzorgende Gerontopsychiatrie.
Het ligt voor ons ook voor de hand dat de visie van de organisatie, een specifiek zorg(leef)plan of andere belangrijke items, verweven worden in de opleiding. Juist in het maken van de verbinding tussen de cursist, de werkcontext, de organisatie en de trainer zijn wij sterk. De organisatie vervult een belangrijke rol in de begeleiding en toesing van de deelnemer in de praktijk door werkbegeleiders en praktijkopleiders.

Portfolio

De deelnemers werken tijdens de opleiding met een digitaal portfolio. Met dit portfilio tonen de deelnemers aan wat zij hebben gedaan, hoe zij dit hebben gedaan en welke ontwikkeling zij hebben doorgemaakt.

Diploma

Na het behalen van de opdrachten, 90% aanwezigheid en een geaccordeerd portfolio krijgen de deelnemers een landelijk erkend CZO diploma met speld.

Ik heb interesse

 

Opbouw en planning

De opleiding telt in totaal 15 scholingsdagen en 4 intervisiebijeenkomsten, gespreid over een periode van 10 - 12 maanden. Daarnaast moet u er rekening mee houden dat de studiebelasting voor zelfstudie en werken aan opdrachten ook ongeveer 16 dagen bedraagt.

De opleiding kan zowel incompany worden gevolgd als op basis van een open inschrijving.

Het is ook mogelijk alleen module 1 ( 5 scholingsdagen ) te volgen.

Investering

De investering voor een open inschrijving: € 1.950,-- inclusief lesmaterialen per persoon. Daarnaast moet rekening gehouden worden met ongeveer € 80,- diplomakosten voor het CZO.
Onze leertrajecten worden BTW-vrij aangeboden.
Voor een incompany leertraject maken wij graag een offerte voor u.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annemarie Schrijnemakers via 06-36011673 of u mailt naar a.schrijnemakers@gdnet.nl

Als je aangemeld bent bij een van onze opleidingen, kun je hier inloggen om in de digitale leeromgeving aan de slag te gaan : gendacademie

 

Ik heb interesse

Annemarie Schrijnemakers

Annemarie Schrijnemakers
Trainer/adviseur, verpleegkundige
a.schrijnemakers@gdnet.nl