+ Gespecialiseerd Verzorgende Gerontopsychiatrie (GVGP)

 

Opleiding GVGP

De landelijk erkende GVGP opleiding biedt een stevige vakinhoudelijke basis, passend bij de huidige ontwikkelingen in de intra- en extramurale ouderenzorg. Landelijk zien zorgorganisaties, zowel intra- als extramuraal, een toename aan cliënten/bewoners met psychische klachten en psychiatrische ziektebeelden. Al dan niet in samenhang met zich ontwikkelende psychogeriatrische problematiek. Zorgmedewerkers krijgen te maken met steeds meer complexe problematiek en met naasten die (soms vanwege langdurige overbelasting) zelf psychische klachten ontwikkeld hebben. Dit geheel vraagt meer deskundigheid en specifieke expertise op het gebied van psychiatrische problematiek.

Wil je jezelf verder ontwikkelen op het gebied van gerontopsychiatrie of wenst u als organisatie uw zorgmedewerkers beter toe te rusten en daarmee een slag te maken in de kwaliteitsverbetering? Dan is deze opleiding geschikt voor uw medewerkers en uw organisatie! 

Het is ook mogelijk alleen module 1 te volgen. Voor meer informatie over deze module,klik hier. 

Voor wie

Gediplomeerd verzorgenden niveau 3 (of gelijkwaardig opleidingsniveau) of verpleegkundigen niveau 4 en in staat om de handelingen en werkzaamheden behorende bij de Gespecialiseerd Verzorgende Gerontopsychiatrie tijdens de opleiding uit te voeren.

 

Ik heb interesse

 

 

Modules

Onze opleiding is ingericht op basis van de door CZO landelijk vastgestelde opleidingseisen voor de GVGP (2020), waarin de CanMEDS rollen centraal staan.  Binnen iedere module staat een specifieke rol van de GVGP centraal. De opbouw van de opleiding is zo gemaakt dat de deelnemer een opbouw in rollen van en functioneren als GVGP doormaakt. Het programma omvat 15 lesdagen en 4 intervisiebijeenkomsten, gespreid over 10 tot 12 maanden.

Module 1: Vakinhoudelijk handelen m.b.t gerontopsychiatrie (5 lesdagen).

Module 2: Methodisch werken (3 lesdagen).

Module 3: Communiceren en samenwerken (4 lesdagen).

Module 4: Kwaliteit en professionaliteit (3 lesdagen).

Intervisie (4 bijeenkomsten).

Wijze van leren

De cliënt/bewoner en zijn naasten vormen, met hun vragen, wensen en behoeften, het middelpunt van de opleiding. Wij werken vanuit het Waarderend Perspectief en zien de praktijk als de meest krachtige leeromgeving. De deelnemer gebruikt voortdurend eigen ervaringen en vraagstukken uit de eigen werksituatie om met en van elkaar te leren. Dat doen we enerzijds door de manier waarop de praktijkopdrachten zijn vormgegeven en anderzijds door, waar mogelijk, cliënten en / of naasten in de opleidingsbijeenkomsten uit te nodigen. Daardoor wordt er direct gehoord, gevoeld en ervaren  wat belangrijk is voor een Gespecialiseerd Verzorgende Gerontopsychiatrie.
Het ligt voor ons ook voor de hand dat de visie van de organisatie, een specifiek zorg(leef)plan of andere belangrijke items, verweven worden in de opleiding. Juist in het maken van de verbinding tussen de cursist, de werkcontext, de organisatie en de trainer zijn wij sterk. 

Portfolio

De deelnemers werken tijdens de opleiding met een digitaal portfolio. Met dit portfilio tonen de deelnemers aan wat zij hebben gedaan, hoe zij dit hebben gedaan en welke ontwikkeling zij hebben doorgemaakt.

Diploma

Na het behalen van de opdrachten, 90% aanwezigheid en een geaccordeerd portfolio krijgen de deelnemers een landelijk erkend CZO diploma met speld.

 

Ik heb interesse

 

 

Opbouw en planning

De opleiding telt in totaal 15 scholingsdagen en 4 intervisiebijeenkomsten, gespreid over een periode van 10 - 12 maanden. Daarnaast moet u er rekening mee houden dat de studiebelasting voor zelfstudie en werken aan opdrachten ook ongeveer 15 dagen bedraagt.
De opleiding kan zowel incompany worden gevolgd als op basis van een open inschrijving.

Het is ook mogelijk alleen module 1 ( 5 scholingsdagen ) te volgen.

Planning

Docent: Annemarie Schrijnemakers en Claudi Luijkx

Planning GVGP Open 

Docent: Annemarie Schrijnemakers
Locatie:  Statenlaan 4 Tilburg    
Lestijden:    09:00 – 16:00 uur (inclusief pauze)

Startbijeenkomst: dinsdag 7 maart 2023    
13.00 - 16.00 uur  alleen voor cursisten                     

Module 1 Gerontopsychiatrie
Dag 1:  dinsdag 28 maart 2023
Dag 2:  woensdag 12 april 2023
Dag 3:  dinsdag 16 mei 2023 
Dag 4:  woensdag 31 mei 2023    
Dag 5:  dinsdag 13 juni 2023

Intervisiebijeenkomst 1: dinsdag 27 juni 2023

Module 2 Methodisch werken
Dag 6:  dinsdag 5 september 2023
Dag 7:  dinsdag 19 september 2023(interne deskundige zorgplan)
Dag 8:  dinsdag 3 oktober 2023    

Intervisiebijeenkomst 2: woensdag 11 oktober 2023

Module 3 Communicatie en samenwerken
Dag 9:    dinsdag 24 oktober 2023
Dag 10:  dinsdag 7 november 2023(middag met trainersacteur)

Intervisiebijeenkomst 3: dinsdag 21 november 2023

Dag 11: dinsdag 5 december 2023
Dag 12: dinsdag 19 december 2023 (middag met trainersacteur)

Intervisiebijeenkomst 4: dinsdag 9 januari 2024

Module 4 Kwaliteit en professionaliteit
Dag 13:  dinsdag 23 januari 2024(interne deskundige kwaliteitszorg)
Dag 14:  dinsdag  6 februari 2024     
Dag 15:  dinsdag 5 maart 2024

Uitreiking Diploma: dinsdag 23 april 2024

Investering

De investering voor een open inschrijving: € 2.295,-- , inclusief lesmaterialen en diplomakosten CZO, per persoon. 
Onze leertrajecten worden BTW-vrij aangeboden.
Voor een incompany leertraject maken wij graag een offerte voor u.

Informatie

Voor meer informatie over de branche-opleidingen kunt u contact opnemen Claudi Luijkx, c.luijkx@gdnet.nl of over de inhoud van deze opleiding met Annemarie Schrijnemakers via 06-36011673 of u mailt naar a.schrijnemakers@gdnet.nl

Als je aangemeld bent bij een van onze opleidingen, kun je hier inloggen om in de digitale leeromgeving aan de slag te gaan : gendacademie

Download hier de flyer van de opleiding.

 

Ik heb interesse

Claudi Luijkx

Claudi Luijkx
Coördinator/trainer, verpleegkundige
c.luijkx@gdnet.nl

Annemarie Schrijnemakers

Annemarie Schrijnemakers
Trainer/adviseur, verpleegkundige
a.schrijnemakers@gdnet.nl