* Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP)

 

De Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie

Wil je je als medewerker in de pg-zorg verder bekwamen en specialiseren in de psychogeriatrie? Dan is deze opleiding mogelijk iets voor jou of je organisatie! De GVP opleiding wordt zeer enthousiast ontvangen door zowel cursisten, organisatie als cliënt/familie. In deze opleiding wordt een stevige vakinhoudelijke basis gelegd voor de psychogeriatrische zorg, passend bij de huidige ontwikkelingen in de ouderenzorg.

Doelgroep

Gediplomeerde verzorgenden niveau 3 (of gelijkwaardig opleidingsniveau), of verpleegkundige niveau 4 en minimaal 1 jaar ervaring in de psycho­geriatrie.

 

Opbouw van de opleiding

Onze opleiding is ingericht op basis van het landelijk vastgestelde beroepsprofiel voor de GVP.

De inhoud van het programma is gebaseerd op de drie kerntaken en competenties die in dit profiel centraal staan.

Het programma is als volgt opgebouwd:

  • Module 1: De mens vanuit psychogeriatrische dimensies
  • Module 2: Het zorgleefplan
  • Module 3: Communicatie
  • Module 4: Wonen & welzijn
  • Module 5: GVP als rolmodel
  • Intervisie

Wijze van leren

De psychogeriatrische cliënt/bewoner en zijn naasten vormen, met hun vragen, wensen en behoeften, het middelpunt van de opleiding. Wij werken vanuit het Waarderend Perspectief en zien de praktijk als de meest krachtige leeromgeving. De cursist gebruikt voortdurend eigen ervaringen en vraagstukken uit de eigen werksituatie om met en van elkaar te leren.

Ook betrekken we cliënten en mantelzorgers in het leertraject waardoor er direct gehoord, gevoeld en ervaren wordt wat belangrijk is voor een Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie. We maken met onze werkwijze zichtbaar welke ontwikkelingen cursisten doormaken op de werkplek en wat dit betekent voor het welbevinden van de cliënt/bewoner. Het ligt voor ons ook voor de hand dat de organisatie gebonden visie, een specifiek zorg(leef)plan of andere belangrijke items, verweven worden in de opleiding. Juist in het maken van de verbinding tussen de cursist, de werkcontext, de organisatie en de trainer zijn wij sterk.

Portfolio

De deelnemers werken tijdens de opleiding met een portfolio. Met dit portfolio tonen de deelnemers aan wat zij hebben gedaan, hoe zij dit hebben gedaan en welke ontwikkeling zij hebben doorgemaakt.

Diploma

Na het behalen van de examens, 90% aanwezigheid en een geaccordeerd portfolio, krijgen de deelnemers een door de branche erkend diploma en de daarbij behorende speld. De GVP opleiding is geaccrediteerd in het V&VN register voor 90 punten.

 

Opbouw en planning

De opleiding telt in totaal vijftien scholingsdagen en drie intervisiebijeenkomsten. Daarnaast moet u er rekening mee houden dat de studiebelasting voor zelfstudie en werken aan opdrachten ook ongeveer zestien dagen bedraagt.

De opleiding kan zowel incompany worden gevolgd als op basis van een open inschrijving.

De kosten voor een open inschrijving: € 1.850,-- inclusief lesmaterialen per persoon. Onze leertrajecten worden BTW-vrij aangeboden. Voor een incompany leertraject maken wij graag een offerte voor u.

Voor meer informatie over de opleiding en over incompany opleidingen kunt u terecht bij Claudi Luijkx, telefoon 06-20613323.

U kunt ook mailen: c.luijkx@gdnet.nl.

Inmiddels hebben meer dan 350 GVP-ers de opleiding met succes bij Bureau G&D gevolgd. Deze landelijke door de VVT-branche erkende opleiding voorziet duidelijk in een behoefte.

Claudi Luijkx

Claudi Luijkx
Coordinator/trainer, verpleegkundige
c.luijkx@gdnet.nl